Isaiah 56

Спасение за всички народи

1 a Така казва Господ :
Пазете правосъдие и вършете правда,
защото скоро ще дойде спасението от Мен
и правдата Ми скоро ще се открие.
2 b Блажен онзи човек, който прави това,
и онзи човешки син, който се държи за него,
който пази съботата да не я оскверни
и въздържа ръката си да не стори никакво зло.
3 c А чужденецът, който се е прилепил към Господа , да не казва:
Господ съвсем ще ме отдели от народа Си;
нито да каже скопецът: Ето, аз съм сухо дърво.
4 Защото така казва Господ за скопците:
Които пазят съботите Ми
и избират каквото Ми е угодно,
и държат здраво завета Ми,
5 d на тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
спомен и име, по-добро от синове и дъщери;
на тях ще дам вечно име,
което няма да се заличи.
6 Също и чужденците, които се прилепват към Господа ,
за да Му служат, да обичат името на Господа
и да бъдат Негови слуги –
всеки от тях, който пази съботата, да не я оскверни,
и държи завета Ми,
7 e и тях ще доведа в святия Си хълм
и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом;
всеизгарянията им и жертвите им
ще Ми бъдат благоугодни на жертвеника Ми,
защото домът Ми ще се нарече
молитвен дом на всички племена.
8 f Господ Йехова , Който събира изгонените на Израил, казва:
Ще му събера още и други
освен своите му, които вече са събрани.
9 g Елате да ядете, всички вие, полски животни,
всички горски зверове!
10 h Всичките му стражи са слепи, те са невежи;
те всички са неми кучета, които не могат да лаят,
които сънуват, лежат и обичат да дремят.
11 i Да! Лакоми кучета, които никога не се насищат –
те са овчари, които не могат да разсъждават,
всички са се обърнали по своя си път,
всеки за печалбата си, всички до един.
12 j Елате, казват те, аз ще донеса вино
и ще се напием със спиртно питие;
и утре ще бъде, както днес,
ден безмерно велик.
Copyright information for BulProtRev