Isaiah 58

За истинския пост

1 Извикай силно, не се щади;
издигни гласа си като тръба
и изяви на народа Ми беззаконието им
и на Якововия дом – греховете им.
2 При все това те Ме търсят всеки ден
и желаят да учат пътищата Ми;
като народ, който е извършил правда
и не е изоставил постановлението на своя Бог,
те искат от Мене праведни наредби
и желаят да се приближат до Бога.
3 a Защо постихме, казват, а Ти не виждаш?
Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш?
Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия
и изисквате да ви се вършат всичките ви работи.
4 b Ето, вие постите, за да се препирате и карате
и за да се биете нечестиво с юмруци;
днес не постите така,
че гласът ви да се чуе горе.
5 c Такъв ли е постът, който Аз съм избрал –
ден, в който човек трябва да смирява душата си?
Значи ли да навежда човек главата си като тръстика
и да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден, угоден на Господа ?
6 d Не е ли това постът, който Аз съм избрал:
да развързваш несправедливите окови,
да разхлабваш връзките на ярема,
да пускаш на свобода угнетените
и да счупваш всеки хомот?
7 e Не е ли да разделяш хляба си с гладния
и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия, да го обличаш,
и да не се криеш от своите еднокръвни?
8 f Тогава твоята светлина ще изгрее като зората
и здравето ти скоро ще разцъфне;
правдата ти ще върви пред теб
и славата Господня ще ти бъде задна стража.
9 g Тогава ще призоваваш и Господ ще отговаря!
Ще извикаш и Той ще каже: Ето Ме!
Ако махнеш отсред себе си хомота,
соченето с пръст и нечестивите думи,
10 ако подариш на гладния желаното от душата ти
и насищаш наскърбената душа,
тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината
и мракът ти ще бъде като пладне;
11 Господ ще те води всякога,
ще насища душата ти в суша
и ще дава сила на костите ти;
и ти ще бъдеш като напоявана градина
и като воден извор, чиито води не пресъхват.
12 h И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места
58:12 От евр. пътища.
;
ще възстановиш основите на много поколения;
и ще те нарекат Възстановител на развалините,
Възобновител на места за заселване.
13 j Ако отдръпнеш крака си в събота,
за да не вършиш своята воля в святия Ми ден,
и наречеш съботата наслада, свята на Господа , ден за почитане,
и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища
и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,
14 k тогава ще се наслаждаваш в Господа ;
и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята
и ще те храня в наследството на баща ти Яков;
защото устата Господни изговориха това.
Copyright information for BulProtRev