Isaiah 59

Греховното състояние на Израил

1 a Ето, ръката на Господа не се е скъсила,
за да не може да спаси,
нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува;
2 но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог
и вашите грехове са скрили лицето Му от вас,
и Той не иска да чува.
3 b Защото ръцете ви са осквернени с кръв
и пръстите ви – с беззаконие;
устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие.
4 c Никой не изкарва праведна призовка
и никой не съди по истината;
уповават на суетата и говорят лъжи;
зачеват злоба и раждат беззаконие.
5 Мътят яйца ехиднини
и изтъкават паяжина.
Който яде от яйцата им, умира;
и ако се счупи някое, излюпва се ехидна.
6 d Паяжината им няма да стане на дрехи,
нито ще се облекат от изделията си;
делата им са беззаконни
и насилственото действие е в ръцете им.
7 e Краката им тичат към злото
и бързат да пролеят невинна кръв;
размишленията им са беззаконни;
опустошение и разорение има в пътищата им.
8 f Те не знаят пътя на мира
и няма правосъдие в стъпките им;
сами си изкривиха пътищата;
никой, който ходи по тях, не знае мир.
9 g Затова правосъдието е далеч от нас
и правдата не стига до нас;
чакаме светлина, а ето тъмнина –
сияние, а ходим в мрак.
10 h Пипаме стената като слепи,
пипаме като онези, които нямат очи;
по пладне се препъваме като нощем;
сред яките сме като мъртви.
11 i Всички ревем като мечки и горчиво стенем като гълъби;
очакваме правосъдие, но няма,
избавление, но е далеч от нас.
12 Защото се умножиха пред Тебе престъпленията ни
и греховете ни свидетелстват против нас;
защото престъпленията ни са пред нас,
а колкото до беззаконията ни, ние ги знаем.
13 j Станахме престъпници и неверни към Господа
и се отвърнахме да не следваме нашия Бог;
говорихме насилствено и бунтовно;
заченахме и изговорихме от сърцето си лъжливи думи.
14 Затова правосъдието отстъпи назад
и правдата стои далеч;
защото истината падна на площада
и правотата не може да влезе.
15 Да! Истината я няма
и който се отклонява от злото, става плячка;
и Господ видя и Му стана неугодно, че нямаше правосъдие;
16 k видя, че нямаше човек,
и се почуди, че нямаше посредник;
затова Неговата мишца издейства за него спасение
и правдата Му го подкрепи.
17 l Той се облече с правда като с броня
и сложи на главата си спасение за шлем;
облече и одеждите на възмездието за дреха
и се загърна с ревността като с мантия.
18 m Според дължимите им възмездия – така ще отплати:
ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си;
ще даде възмездие на островите.
19 n Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад
и от славата Му – живеещите на изток;
защото ще дойде като стремителен поток,
тласкан от Господнето дихание;
20 o а като Изкупител ще дойде в Сион
и за онези от Яков, които се обръщат от престъпление, казва Господ .
21 p А от Моя страна – ето Моя завет с тях, казва Господ :
Духът Ми, който е на теб,
и словата Ми, които влагах в устата ти,
няма да липсват от устата ти,
нито от устата на потомството ти,
нито от устата на тяхното потомство
59:21 От евр. потомството на потомството им.
.
Отсега и довека, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev