Isaiah 6

Призоваване на Исайя за пророк

1 a  В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите Му изпълваха храма.

2 b  Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше.

3 c  Те викаха един през друг: Свят, свят, свят  Господ на Силите!
Славата Му изпълва цялата земя.

4 d  И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се напълни с дим.

5 e  Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя,  Господа на Силите.

6 f  Тогава при мене долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтара.

7 g  И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен.

8 h  После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мене.

9 i  Той каза: Иди, кажи на този народ:
С уши непрекъснато ще чувате, но няма да схванете,
и с очи непрекъснато ще гледате, но няма да разберете.
10 j  Направи да закоравее сърцето на този народ
и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им,
да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си,
и да разберат със сърцето си, и да се обърнат и да бъдат изцелени.
11 k  Тогава казах: Господи, докога?
А Той отговори:
Докато запустеят градовете, за да няма жител,
и къщите, за да няма човек,
и страната да запустее съвсем;
12 l  докато  Господ отдалечи хората
и напуснатите места сред земята бъдат много.
13 m  Но още ще остане в нея една десета част
и тя ще бъде разорена;
но както на теревинта и дъба
пънът им остава, когато бъдат отсечени,
така светият род ще бъде пънът ѝ.
Copyright information for BulProtRev