Isaiah 60

Славата на Йерусалим и на Божия народ

1 a Стани, светѝ, защото светлина дойде за теб
и славата Господня те осия.
2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята
и мрак – племената;
а над тебе ще осияе Господ
и славата Му ще ти се яви.
3 b Народите ще дойдат при светлината ти
и царете – при бляскавата ти зора.
4 c Вдигни наоколо очите си и виж:
те всички се събират, идват при тебе;
синовете ти ще дойдат отдалеч
и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце
60:4 От евр. бавене на обятия. Вж. гл. 66:12.
.
5 e Тогава ще видиш и ще се зарадваш
60:5 От евр. ще светне пред очите ти.
,
и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
защото изобилието на морето ще се обърне към теб,
имотът на народите ще дойде при тебе.
6 g Множеството камили ще те покрият –
мадиамските и гефаските камилчета;
те всички ще дойдат от Сава;
злато и тамян ще донесат
и ще прогласят хваленията Господни .
7 h Всички кидарски стада ще се съберат при тебе;
навайотските овни ще служат за тебе;
ще се принасят на жертвеника Ми за благоугодна жертва ;
и Аз ще прославя славния Си дом.
8 Кои са тези, които летят като облаци
и като гълъби към прозорците си?
9 i Ето, островите ще Ме чакат,
с тарсийските кораби начело,
за да доведат отдалеч синовете ти
заедно със среброто им и златото им,
заради името на Господа , твоя Бог,
и за Святия Израилев, защото те прослави.
10 j Чужденците ще съградят стените ти
и царете им ще ти служат;
защото в гнева Си те поразих,
но в благоволението Си ти показах милост.
11 k Портите ти ще бъдат винаги отворени,
няма да се затворят нито денем, нито нощем,
за да се внася в теб имотът на народите
и да се довеждат царете им.
12 l Защото онзи народ и царство,
които не биха ти служили, ще загинат;
онези народи дори съвсем ще бъдат съсипани.
13 m Славата на Ливан ще дойде при теб,
елха, явор и кипарис заедно,
за да украсят мястото на светилището Ми
и за да прославят мястото на нозете Ми.
14 n Онези, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред теб.
И всички, които са те презирали,
ще се поклонят до стъпалата на краката ти
и ще те наричат град Господен ,
Сион на Святия Израилев.
15 Вместо това, където ти беше оставен и намразен,
така че никой не минаваше през теб,
Аз ще те направя вечно величие,
радост за много поколения.
16 o Ще сучеш млякото на народите.
Да! Ще се храниш от
60:16 От евр. ще сучеш.
гърдите на царете;
и ще познаеш, че Аз, Йехова , съм твоят Спасител
и твоят Изкупител, Мощният Яковов.
17 Вместо мед ще донеса злато
и вместо желязо ще донеса сребро,
вместо дърво – мед,
и вместо камъни – желязо;
също ще направя мирът да бъде твой надзирател
и правдата – твое началство.
18 q Няма вече да се чува насилие в земята ти,
опустошение и разорение – в пределите ти;
а ще наречеш стените си Спасение
и портите си – Хвала.
19 r Слънцето няма да ти бъде вече светлина денем,
нито луната в сиянието си ще ти свети;
а Господ ще ти бъде вечна светлина
и твоят Бог – твоя слава.
20 s Слънцето ти няма вече да залезе,
нито луната ти ще се скрие;
защото Господ ще ти бъде вечна светлина
и дните на жалеенето ти ще се свършат.
21 t Твоят народ – всички ще бъдат праведни;
земята ще им бъде вечно наследство;
те са клонче, което Аз съм посадил,
дело на Моите ръце, за да се прославям.
22 u Най-малобройният ще стане хиляда
и най-малкият – силен народ;
Аз, Господ , ще ускоря това на времето му.
Copyright information for BulProtRev