Isaiah 61

Благата вест за спасение чрез Месия

1 a Духът на Господа Йехова е на мене;
защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките,
пратил ме е да превържа съкрушените сърца,
да проглася освобождение на пленниците
и отваряне затвора на вързаните;
2 b да проглася годината на благоволението Господне
и деня на отплатата от нашия Бог;
да утеша всички наскърбени;
3 c да наредя за наскърбените в Сион,
да им дам венец вместо пепел,
миро на радост вместо плач,
облекло на хваление вместо унил дух;
за да се наричат дървета на правда,
насадени от Господа , за да се прослави Той.
4 d И ще бъдат съградени отдавна запустелите места,
ще се издигнат досегашните развалини
и ще се обновяват пустите градове,
опустошени от много родове.
5 e Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви,
и чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.
6 f А вие ще се казвате свещеници на Господа ;
ще ви наричат служители на нашия Бог;
ще ядете имота на народите
и ще наследите тяхната слава.
7 g Вместо срама си ще получите двойно;
и вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си;
затова в земята си ще притежават двойно,
радостта им ще бъде вечна.
8 h Защото Аз, Господ , обичам правосъдие,
мразя грабителство с неправда;
а тях ще възнаградя с вярност
и ще сключа с тях вечен завет.
9 i Потомството им ще бъде познато между народите
и внуците им – между племената;
всеки, който ги гледа, ще познае,
че те са род, който Бог е благословил.
10 j Ще се развеселя премного в Господа ,
душата ми ще се зарадва в моя Бог;
защото Той ме облече с одежди на спасение,
загърна ме с мантия на правда –
като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец
и като невеста, накитена с украшенията си.
11 k Защото както земята произвежда растенията си
и както градина произраства посятото в нея,
така Господ Йехова ще направи правдата и хвалата
да поникнат пред всичките народи.
Copyright information for BulProtRev