Isaiah 62

Възстановяване и слава на Сион

1 Заради Сион няма да млъкна
и заради Йерусалим няма да престана,
докато не се яви правдата му като сияние
и спасението му – като запалено светило.
2 a Народите ще видят правдата ти
и всички царе – славата ти;
и ти ще се наречеш с ново име,
което устата Господни ще изрекат.
3 b Ще бъдеш също така славен венец в ръката Господня ,
дори царска корона на дланта на твоя Бог.
4 c Няма вече да се наричаш изоставен,
нито земята ти ще се нарича вече пуста;
а ще се наричаш: „Моето благоволение е в него“,
и земята ти – венчана;
защото Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана.
5 d Защото както момък се жени за мома,
така и твоят народ
62:5 От евр. синове.
ще се ожени за теб;
и както младоженецът се радва на невястата,
така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.
6 f На стените ти, Йерусалиме, поставих стражи,
които никога няма да мълчат – нито денем, нито нощем.
Вие, които припомняте на Господа , не замлъквайте
7 g и не Му давайте почивка,
докато не утвърди Йерусалим
и докато не го направи за похвала по земята.
8 h Господ се закле в десницата Си и в силната Си мишца, като каза:
Няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти
и чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил;
9 i а които го прибират в житницата, те ще го ядат
и ще хвалят Господа ;
и които го събират, те ще го пият
в дворовете на Моето светилище.
10 j Минете, минете през портите,
пригответе пътя за народа;
изравнете, изравнете пътя,
съберете камъните му ;
издигнете знаме за племената.
11 k Ето, Господ прогласи до краищата на земята:
Кажете на сионовата дъщеря:
Ето, Спасителят ти иде;
ето, наградата Му е с Него
и отплатата Му – пред Него.
12 l И ще ги наричат свят народ,
изкупените от Господа ;
и ти ще се наричаш издирен,
град неизоставен.
Copyright information for BulProtRev