Isaiah 63

Божията победа над народите

1 Кой е Този, Който идва от Едом
с боядисани в червено дрехи от Восора,
Този, славен в облеклото Си,
Който ходи във величието на силата Си?
Аз съм, Който говоря с правда,
мощен да спасявам.
2 a Защо е червено облеклото Ти
и дрехите Ти са подобни на онези на човек, който тъпче в лин?
3 b Аз сам изтъпках лина
и от племената не беше с Мене нито един човек.
Да! Стъпках ги в гнева Си
и ги смазах в яростта Си,
така че кръвта им изпръска дрехите Ми
и изцапах цялото Си облекло.
4 c Защото денят за въздаянието беше в сърцето Ми
и годината Ми за изкупване настана.
5 d Аз разгледах, но нямаше кой да помага,
и се зачудих, че нямаше кой да подкрепя;
затова Моята мишца Ми изработи спасение
и Моята ярост – тя Ме подкрепи.
6 e Аз стъпках племената в гнева Си,
опих ги с яростта Си
и излях кръвта им в земята.
7 Ще спомена милосърдията Господни ,
причините за хвалене на Господа
за всичко, което ни е подарил Господ ,
и за голямата благост към Израилевия дом,
която им показа според щедростите Си
и според премногото Си милости.
8 Защото каза: Наистина те са Мой народ,
деца, които няма да постъпят невярно;
така им стана Спасител.
9 f Във всичките им скърби Той скърбеше
и ангелът на присъствието Му ги избави;
поради любовта Си и милосърдието Си Той сам ги изкупи,
вдигна ги и ги носи през всички древни дни.
10 g Но те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов Дух;
затова Той се обърна и им стана неприятел,
и сам воюва против тях.
11 h Тогава народът Му си спомни за старите Моисееви времена и казваха:
Къде е Онзи, Който ги изведе от морето
чрез пастирите на стадото Си?
Къде е онзи, който положи Святия Си Дух сред тях?
12 i Който направи славната Си мишца
да върви до Моисеевата десница?
Който раздели водата пред тях,
за да си придобие вечно име?
13 j Който ги водѝ през бездната,
като кон през пасбище, без да се препънат?
14 k Духът Господен ги успокои
като добитъка, който слиза в долината;
така си водил народа Си,
за да си придобиеш славно име.

Молитва за милост и помощ

15 l Погледни от небесата
и виж от святото Си и славно обиталище,
къде са ревността Ти и могъщите Ти дела?
Твоите милосърдие и щедрости не достигат до мене.
16 m Защото Ти си наш Отец,
ако и да не ни знае Авраам
и да не ни признае Израил;
Ти, Господи , си наш Отец;
Твоето име е наш вечен Изкупител.
17 n Защо си допуснал, Господи , да се отклоняваме от пътищата Ти,
да ожесточаваме сърцата си, за да не се боим от Тебе?
Върни се заради слугите Си –
племената на Твоето наследство.
18 o Малко време го владя Твоят свят народ;
противниците ни потъпкаха светилището Ти.
19 Ние сме станали като онези, над които Ти никога не си владял,
като онези, които не са били наричани с името Ти.
Copyright information for BulProtRev