Isaiah 65

Божието наказание на непокорните

1 a Дадох достъп на онези, които не питаха за Мене;
бях близо до онези, които не Ме търсеха.
Ето Ме! Ето Ме! – казах
на народ, който не призоваваше името Ми.
2 b Протягах ръцете си цял ден
към бунтовнически народ,
които ходят по лош път
след своите помисли –
3 c народ, който непрестанно Ме дразни в лицето Ми,
като ко̀ли жертви в градините
и кади върху кирпичените жертвеници;
4 d като живее в гробищата
и нощува в подземията;
като яде свинско месо
и държи в съдовете си вариво от нечисти неща;
5 e като казва: Стой надалеч, не се приближавай до мене,
защото аз съм по-свят от тебе;
такива са дим в ноздрите Ми,
огън, горящ през целия ден.
6 f Ето, писано е пред Мене:
Няма да мълча, а ще въздам.
Да! Ще въздам в пазвите им,
7 g както за вашите беззакония, казва Господ ,
така и за беззаконията на бащите ви,
които кадиха по планините
и Ме хулиха по хълмовете;
затова Аз най-напред ще отмеря в пазвата им делото им.
8 h Така казва Господ :
Както казват – когато има мъст в грозда,
не го повреждай, защото има благословия в него,
така ще направя и Аз заради слугите Си,
за да не ги изтребя всички.
9 i Ще произведа потомък от Яков
и от Юда – наследник на планините Си;
Моите избрани ще ги наследят
и слугите Ми ще се заселят там.
10 j И за народа Ми, които Ме търсят,
Сарон ще бъде пасбище за стада,
а долината Ахор – място, където лежат говеда.
11 k А вас, които изоставяте Господа ,
които забравяте святия Ми хълм,
които приготвяте трапеза за Щастие
65:11 Евр. Гад.

и които правите възлияние на Орисница
65:11 Евр. Мени.
,
12 n ще ви определя за меч,
вие всички ще се наведете за клане;
защото когато виках, не отговаряхте,
и когато говорих, не слушахте;
а вършехте онова, което беше зло пред Мен, и избрахте това, което Ми беше неугодно.
13 Затова така говори Господ Йехова :
Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате;
ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате;
ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате;
14 o ето, Моите слуги ще пеят със сърдечна радост,
а вие ще пищите от болка в сърцата ви
и ще се вайкате от съкрушаване на духа.
15 p И ще оставите името си на избраните Ми,
за да проклинат с Него;
и Господ Йехова ще умъртви теб,
а слугите Си ще нарече с друго име.
16 q Така че, който облажава себе си на земята,
ще облажава себе си в Бога на истината,
и който се кълне на земята,
ще се кълне в Бога на истината;
защото предишните скърби бяха забравени
и защото се скриха от очите Ми.

Нова земя и ново небе

17 r Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя;
и предишните неща няма да се спомнят,
нито ще дойдат на ум.
18 Но вие се веселете и се радвайте винаги
в онова, което създавам;
защото, ето, създавам Йерусалим за радост
и народа му – за веселие.
19 s Аз ще се радвам на Йерусалим
и ще се веселя за народа Си,
и няма да се чува вече в него глас на плач,
нито глас на ридание.
20 Там няма да има вече младенец, който да живее само няколко дни,
нито старец, който да не е изпълнил дните си;
защото, който умира стогодишен, ще се смята за млад,
а грешник, ако умре стогодишен, ще бъде считан за проклет.
21 t Те ще построят къщи и ще живеят в тях;
ще насадят лозя и ще ядат плода им.
22 u Няма те да построят, а друг да живее там;
няма те да насадят, а друг да яде;
защото дните на Моя народ ще бъдат като дните на дърво
и избраните Ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си.
23 v Няма да се трудят напразно,
нито ще раждат деца за бедствие;
защото те са род на благословените от Господа ,
също и потомството им.
24 w Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям,
и докато говорят те, Аз ще слушам.
25 x Вълкът и агнето ще пасат заедно
и лъвът ще яде слама като вола,
и храна на змията ще бъде пръстта.
Няма да повреждат, нито ще погубват
в цялата Ми свята планина, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev