Isaiah 9

Пророчество за бъдещ цар – Месия

1 a Но на измъчената земя няма да има мрак,
както в предишните времена,
когато Той унижи земята на Завулон и земята на Нефталим;
но в следващите времена ще я направи славна –
нея, която е по пътя към езерото
9:1 Т.е. Галилейското. Евр. морето.
,
оттатък Йордан, Галилея на народите.
2 c Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина;
на онези, които седяха в земя на мрачна
9:2 От евр. смъртта.
сянка,
им изгря светлина.
3 e Умножил си народа,
увеличил си радостта му;
радват се пред Тебе, както се радват във време на жътва,
както се радват, когато делят плячка.
4 f Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиам,
тежкия им хомот, тоягата за плещите им
и бича на угнетителя им.
5 g Защото всеки ботуш на обутия воин в шума
и облеклата, валяни в кръв,
ще бъдат за изгаряне и гориво за огън.
6 h Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
и управлението ще бъде на рамото Му;
и името Му ще бъде:
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира.
7 i Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
на Давидовия престол и на неговото царство,
за да го утвърди и поддържа
чрез правосъдие и правда, отсега и довека.
Ревността на Господ а на Силите ще извърши това.

Наказание на надменна Самария

8 Господ изпрати слово на Яков;
и то връхлетя и върху Израил.
9 И целият народ ще го познае,
дори Ефрем и жителите на Самария,
които гордо и с надменно сърце казват:
10 Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни;
черниците бяха изсечени, но ще ги заменим с кедри.
11 Затова Господ ще повдигне върху него онези,
които се противиха против Расин,
и ще възбуди неприятелите му –
12 j сирийците отпред и филистимците отзад, –
и те ще изядат Израил с отворени уста.
При все това гневът Му не се отвърна,
а ръката Му е още протегната.
13 k Но пак народът не се връща към Този, Който го поразява,
нито търси Господа на Силите.
14 l Затова Господ ще отсече от Израил в един ден
и глава, и опашка, палмов клон и тръстика.
15 (Старецът и почтеният мъж, той е глава;
а пророкът, който поучава лъжи, той е опашка.)
16 m Защото водачите на този народ го заблуждават
и водените от тях загиват.
17 n Затова Господ няма да се зарадва за юношите им,
нито ще се смили над сирачетата и вдовиците им;
понеже те всички са нечестиви и злодеи
и всички уста говорят безумие.
При все това гневът Му не се отвърна,
а ръката Му е още протегната.
18 o Защото беззаконието изгаря като огън,
който поглъща глоговете и тръните.
Да! Той пламти в горските гъсталаци
и те се издигат като тежки облаци дим.
19 p От гнева на Господа на Силите земята изгоря.
И народът ще бъде като гориво за огън;
никой не жали брат си.
20 q Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен;
и ще яде наляво, но няма да се насити!
Всеки от тях ще яде плътта на своята мишца:
21 r Манасия – Ефрем, и Ефрем – Манасия,
и те заедно ще бъдат против Юда.
При все това гневът Му не се отвърна,
а ръката Му е още протегната.
Copyright information for BulProtRev