James 3

Силата на езика

1 a Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.

2 b Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.

3 c Ето, ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло.

4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат накъдето желае кормчията.

5 d Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, а колко много дърва запалва!

6 e А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла.

7 Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството,

8 f но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.

9 g С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие!

10 От същите уста излизат благословение и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.

11 Изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода?

12 h Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.

Мъдростта на небето

13 i Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.

14 j Но ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.

15 k Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, плътска
3:15 Или: душевна. Също: животинска.
, бесовска;

16 m защото където има завист и свадливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.

17 n А мъдростта, която идва отгоре, първо е чиста, после миролюбива, ненатрапчива, отстъпчива, пълна с милосърдие и добрини, безпристрастна и искрена.

18 o А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.
Copyright information for BulProtRev