James 4

Предупреждение срещу раздорите

1 a Откъде произлизат боеве и откъде – препирни, между вас? Не е ли оттам – от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части?

2 Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.

3 b Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.

4 c Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

5 d Или мислите, че без нужда казва Писанието, че „Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас“?

6 e Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“

7 f И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.

8 g Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи.

9 h Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга.

10 i Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига.

11 j Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брат или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.

12 k Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си, та съдиш ближния си?

13 l Слушайте сега, вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме, и ще спечелим,

14 m когато вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви? Защото вие сте па̀ра, която се явява за малко и после изчезва.

15 n Вместо това вие трябва да казвате: Ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.

16 o Но сега се хвалите с високомерие. Всяка такава хвалба е зло.

17 p И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях.
Copyright information for BulProtRev