James 5

Предупреждение към богатите

1 a Елате сега, вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас.

2 b Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.

3 c Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изпояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.

4 d Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа на Силите.

5 e Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.

6 f Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.

Насърчаване към търпение

7 g И така, братя, останете търпеливи до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.

8 h Останете и вие търпеливи и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи.

9 i Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.

10 j Братя, вземете за пример на злострадание и на търпение пророците, които говориха за Господнето име.

11 k Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

12 l А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва; а нека вашето „да“да бъде „да“и вашето „не“– „не“, за да не заслужите осъждане.

Усърдната молитва и изцелението

13 m Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.

14 n Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господнето име.

15 o И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.

16 p И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек .

17 q Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;

18 r и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

19 s Братя мои, ако някой от вас бъде отклонен от истината и един го обърне,

20 t нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.
Copyright information for BulProtRev