Jeremiah 1

Пророческото служение на Йеремия се осъществява в много бурно историческо време: Юдейското царство е в упадък в резултат на две нашествия на войските на вавилонския цар Навуходоносор (597 и 586 г. пр. Хр.) Йерусалим е превзет и голямата част от народа е откарана в плен във Вавилон. Северното Израилско царство е престанало да съществува около 100 г. преди това. Йеремия произхожда от свещенически род, самият той е посветен Божий мъж, открит за заповедите на Бога и способен на дълбоки чувства пред лицето на непослушанието на народа си. Неговият собствен живот е много пъти в смъртна опасност, защото силното и изобличително пророческо слово му спечелва омразата на царете, на аристокрацията и на свещениците, през чието време той пророкува. На Йеремия се паднала тежката участ не само да предскаже на народа приближаващия се Божий съд, но и да види с очите си изпълнението на своите пророчества. В книгата е посочено, че пророчествата му са записвани от Варух, който е изпълнявал ролята на писар и негов секретар (36, 32). Последното събитие, описано в книгата, е падането на Йерусалим и отвеждането в плен на евреите от вавилонския цар. И макар че в книгата е описано Божието осъждане над израилския народ и околните народи, в нея се предсказва и връщането на евреите в родната земя и преклонението им пред техния Бог.

Призоваване на Йеремия за пророк

1 a Думите на Хелкевия син Йеремия, един от свещениците, които бяха в Анатот във Вениаминовата земя,

2 b към когото идваше Господнето слово в дните на Юдейския цар Йосия, Амоновия син, в тринадесетата година от царуването му.

3 c Идваше и в дните на Юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до края на единадесетата година на Юдейския цар Седекия, син на Йосия, до пленяването на Йерусалим в петия месец.

4 И така, Господнето слово дойде към мен и каза:

5 d Преди да ти дам образ в утробата, те познах; и преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите.

6 e Тогава казах: О, Господи Йехова ! Ето, аз не зная да говоря, защото съм дете.

7 f А Господ ми отговори: Не казвай: Дете съм; защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш.

8 g Да не се боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ .

9 Тогава Господ протегна ръката Си, допря я до устата ми и ми каза: Ето, вложих думите Си в устата ти.

10 h Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.

11 При това Господнето слово дойде към мен и каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отвърнах: Виждам бадемова пръчка
1:11 Названието на бадема на еврейски означава „бързо (да цъфти) дърво“.
.

12 Тогава Господ ми каза: Правилно си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си.

13 j И втори път дойде Господнето слово към мен и каза: Какво виждаш? Аз отговорих: Виждам котел, който възвира; и лицето му е от север.

14 k Тогава Господ ми каза: От север ще избухне зло
върху всичките жители на тази земя.
15 l Защото, ето, Аз ще повикам
всички колена на северните царства, казва Господ ;
и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си
във входа на йерусалимските порти
и срещу всички стени около него,
и срещу всички Юдейски градове.
16 m И ще произнеса присъдите Си против тях
поради цялото им нечестие,
защото Ме оставиха и кадиха на чужди богове,
и се поклониха на делата на своите ръце.
17 n И така, ти опаши кръста си
и стани, и им кажи всичко, което ще ти заповядам;
да не се уплашиш от тях,
да не би Аз да те уплаша пред тях.
18 o Защото, ето, Аз те поставих днес
като укрепен град, железен стълб
и като медни стени против цялата страна,
против царете на Юда, против първенците му,
против свещениците му и против народа на тази страна.
19 p Те ще воюват против тебе,
но няма да те надвият;
защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev