Jeremiah 12

Обещание към Израилевите съседни народи

1 a Праведен си, Господи , когато се съдя с Тебе;
но пак да разисквам с Тебе за присъдите Ти:
Защо успява пътят на нечестивите?
Защо са охолни всички, които постъпват коварно?
2 b Насадил си ги и те даже се вкорениха;
растат, даже и принасят плод;
Ти си близо до устата им,
а далеч от сърцата
12:2 От евр. вътрешностите.
им.
3 d Но Ти, Господи , ме познаваш;
виждаш ме и изпитваш какво е сърцето ми спрямо Теб;
отдели ги като овце за клане
и ги приготви за деня, когато ще бъдат заклани.
4 e Докога ще жалее страната
и ще съхне тревата на цялата земя?
Загинаха животните и птиците
поради нечестието на жителите ѝ,
защото казаха: Той няма да види сетнината ни.
5 f Ако тичаш с пешаците и те те изморят,
тогава как ще се надбягваш с конете?
И макар че в мирна страна си в безопасност,
но какво би направил при прииждането на Йордан?
6 g Защото братята ти и бащиният ти дом –
даже и те се отнесоха коварно към тебе.
Да! И те извикаха след тебе с висок глас;
но не им вярвай, даже ако ти говорят добро.
7 Напуснах дома Си, отхвърлих наследството Си,
предадох възлюбената на душата Ми в ръката на неприятелите ѝ.
8 Наследството Ми стана за Мене като лъв в гора;
то издаде гласа си против Мене;
затова го намразих.
9 h Наследството Ми е за Мене като пъстра хищна птица;
хищните птици от всяка страна са против него;
идете, съберете всички полски зверове,
докарайте ги да го изпоядат.
10 i Много овчари развалиха лозето Ми,
потъпкаха Моя дял,
обърнаха любимия Ми дял в непроходима пустиня.
11 j Превърнаха го в пустота;
той, като запустен, жалее пред Мене;
цялата страна е опустошена,
защото няма кой да вземе това присърце.
12 По всички голи височини на пустинята дойдоха разорители;
защото мечът Господен погубва
от единия край на страната до другия;
никоя твар няма мир.
13 k Сяха жито, но са пожънали тръни;
трудиха се, но никак не се ползват от труда си ;
и така, засрамете се от тези си произведения
поради пламенния гняв на Господа .
14 l Така говори Господ
против всичките ми зли съседи,
които посягат на наследството, което дадох на народа Си Израил, като казва:
Ето, ще ги изтръгна от земята им
и ще изтръгна Юдовия дом измежду тях;
15 m и след като ги изтръгна,
пак ще им покажа милост
и ще ги върна – всеки човек в наследството му
и всеки човек в земята му.
16 n И ако научат добре обходата на Моя народ,
да се кълнат в Моето име, като казват:
Заклевам се в живота на Господа !
(както те научиха Моя народ да се кълне във Ваал),
тогава и те ще бъдат утвърдени сред народа Ми.
17 o Но ако не послушат,
съвсем ще изтръгна и ще изтребя онзи народ,
казва Господ .
Copyright information for BulProtRev