Jeremiah 14

Предсказание за суша, война и глад

1 Господнето слово, което дойде към Йеремия за бездъждието: 2 a Юда ридае и хората в портите му са изнемощели;
седят на земята облечени в черно;
и викът на Йерусалим се издигна.
3 b Големците му пращат подчинените си за вода;
те отиват при кладенците, но не намират вода;
връщат се с празните си съдове;
посрамват се и се смущават, и покриват главите си.
4 Понеже земята се напука,
защото няма дъжд на земята,
затова орачите се посрамват,
покриват главите си.
5 Още и кошутата ражда на полето
и оставя рожбата си, понеже няма трева.
6 c И дивите осли, като застават по голите височини,
задушават се за въздух като чакали;
очите им чезнат, понеже няма трева.
7 d Господи , при все че беззаконията ни свидетелстват против нас,
Ти действай заради името Си;
защото отстъпничествата ни са много;
пред Тебе съгрешихме.
8 e Надеждо на Израил,
Спасителю негов в скръбно време,
защо да си като пришълец в тази страна
и като пътник, отбил се да пренощува?
9 f Защо да си като смаян човек,
като силен мъж, който не може да избави?
Обаче Ти, Господи , си сред нас;
ние се наричаме с Твоето име; не ни изоставяй.
10 g Така казва Господ на този народ:
Както обикнаха да се скитат
и не въздържаха краката си,
така Господ не благоволи към тях;
сега ще си спомни беззаконието им
и ще накаже греховете им.
11 h И Господ ми каза:
Недей се моли за доброто на този народ.
12 i Даже ако постят, няма да послушам вика им,
и ако принесат всеизгаряния и приноси,
няма да благоволя към тях;
а ще ги довърша с меч, глад и мор.
13 j Тогава казах: Уви, Господи Йехова !
Ето, пророците им казват:
Няма да видите меч, нито ще има глад у вас,
а ще ви дам сигурен мир на това място.
14 k Тогава Господ ми каза:
Лъжливо пророкуват пророците в името Ми;
Аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал,
нито съм им говорил;
те ви пророкуват лъжливо видение, гадание,
суетата и измамата на своето сърце.
15 l Затова така казва Господ :
За пророците, които пророкуват в Моето име,
без да съм ги изпратил,
а които казват: Меч и глад няма да има в тази страна, –
с меч и глад ще бъдат изтребени тези пророци.
16 m А народът, на който те пророкуват,
ще бъдат изхвърлени от йерусалимските улици,
загинали от глад и меч;
и няма да има кой да ги заравя –
тях и жените им, синовете и дъщерите им;
защото ще излея върху тях собственото им зло.
17 n И ще им кажеш това слово:
Нека ронят очите ми сълзи нощем и денем,
без да престанат;
защото девицата, дъщерята на народа ми,
е поразена с голямо поразяване, с много люта рана.
18 o Ако изляза на полето –
ето убитите с меч!
А ако вляза в града –
ето изнемощелите от глад.
Дори пророкът и свещеникът
обходиха земята, но не знаят какво да се направи.
19 p Отхвърлил ли си съвсем Юда?
Погнусила ли се е душата Ти от Сион?
Защо си ни поразил и няма изцеление за нас?
Очаквахме мир, но никакво добро не дойде,
и време за изцеление, но, ето, смущение!
20 q Признаваме, Господи , нечестието си
и беззаконието на бащите си,
защото сме съгрешили пред Тебе.
21 r Заради името Си недей се погнусява от нас,
не опозорявай славния Си престол;
спомни си, не нарушавай завета Си с нас.
22 s Между идолите на народите има ли някой да дава дъжд?
Или небето от себе си ли дава дъждове?
Не си ли Ти, Който даваш, Господи , Боже наш?
Затова Тебе чакаме,
защото Ти си сторил всичко това.
Copyright information for BulProtRev