Jeremiah 15

Присъдата над Юдея

1 a Но Господ ми каза: Даже Моисей и Самуил ако биха застанали пред Мене,
пак душата Ми не би се смилила над този народ.
Отпъди ги от лицето Ми и нека си излязат.
2 b А когато ти кажат: Къде да излезем?
Тогава ще им отговориш: Така казва Господ :
Които са за смърт – на смърт,
и които са за меч – под меч;
и които са за глад – на глад,
и които са за плен – в плен.
3 c И ще им докарам четири вида язви, казва Господ :
Мечът да заколи и кучетата да разкъсат,
а небесните птици и земните зверове
да изядат и да изтребят.
4 d И ще ги направя да бъдат тласкани по всичките царства на света
заради Манасия, син на Юдейския цар Езекия,
заради това, което стори в Йерусалим.
5 e Защото кой ще се умилостиви за теб, Йерусалиме?
Или кой ще те пожали?
Или кой ще се обърне да те попита: Как си?
6 f Ти си Ме отхвърлил, казва Господ ,
отишъл си назад,
затова ще простра ръката Си против теб и ще те погубя;
дотегна Ми да показвам милост.
7 g И ще отвея с веяло в портите на тази земя,
ще ги оставя без деца, ще изтребя народа Си,
защото не се връщат от пътищата си.
8 Вдовиците им се умножиха пред Мене повече от морския пясък;
на пладне доведох грабител върху тях против майката на младите;
внезапно докарах върху нея мъка и ужаси.
9 h Онази, която роди седем, изнемощя, предаде дух;
нейното слънце залезе, когато беше още ден,
тя беше посрамена и смутена;
а останалите от тях ще предам на меч
пред неприятелите им, казва Господ .

Жалбата на Йеремия и Божият отговор

10 i Горко ми, майко моя,
затова, че си ме родила човек за каране
и човек за препиране с целия свят!
Аз нито съм давал с лихва, нито са ми давали с лихва,
все пак обаче всеки от тях ме кълне.
11 j Господ ми каза: Непременно ще те укрепя за добро;
непременно ще заставя неприятеля да ти се моли
в лошо време и в скръбно време.

12 Има ли желязо, което може да счупи северното желязо и медта? 13 k Имота и съкровищата ти ще предам на разграбване без замяна и по всички твои предели,
и то поради всичките ти грехове.
14 l И ще те отведа с неприятелите ти
в страна, която не познаваш;
защото огънят на гнева Ми се запали
и ще гори върху вас.
15 m Ти, Господи , познаваш делото ми ; спомни си за мене;
посети ме и отплати за мене на гонителите ми;
в дълготърпението Си не ме погубвай.
Знай, че заради Тебе претърпях укор.
16 n Като намерих Твоите думи, ги изядох
и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето;
защото се наричам с Твоето име,
Господи , Боже на Силите.
17 o Не седях в събрание на веселещите се,
нито се радвах с тях;
седях сам поради ръката Ти,
защото Ти ме изпълни с негодувание.
18 p Защо е постоянна болката ми
и раната ми – така тежка, че не приема изцеление?
Ще ми станеш ли като измамлив поток,
като непостоянни води?
19 q Затова така казва Господ :
Ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя,
за да стоиш пред Мен;
и ако отделиш скъпоценното от нищожното,
тогава ще те направя да бъдеш като Моите уста.
Те нека се обърнат към тебе,
но ти не се обръщай към тях.
20 r И ще те направя срещу този народ яка медна стена;
те ще воюват против тебе, но няма да те надвият,
защото Аз съм с тебе, за да те избавям
и да те отървавам, казва Господ .
21 Ще те отърва от ръката на нечестивите
и ще те изкупя от ръката на насилниците.
Copyright information for BulProtRev