Jeremiah 16

Божията воля за Йеремия

1 Господнето слово дойде пак към мен и каза: 2 Недей си взема жена,
нито да родиш синове или дъщери на това място,
3 защото така казва Господ
за синовете и дъщерите, които се раждат на това място,
и за майките, които са ги родили,
и за бащите, които са ги добили в тази страна:
4 a Те ще умрат от разни видове люта смърт;
няма да бъдат оплакани, нито погребани;
ще бъдат като тор по лицето на земята;
ще загинат от меч и глад
и труповете им ще бъдат храна
за небесните птици и земните зверове.
5 b Защото така казва Господ :
Не влизай в дом, където има жалеене,
и не ходи да ридаеш или да ги оплакваш;
защото отнех мира Си от този народ, казва Господ
да! – милосърдието и щедростите Си.
6 c И големи, и малки ще измрат в тази страна;
няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
нито ще направят нарязвания по телата си,
нито ще се обръснат за тях,
7 d нито ще раздават хляб в жалеенето,
за да ги утешат за умрелия,
нито ще ги напоят с утешителната чаша
за баща им или за майка им.
8 Не влизай и в дом, където има пируване,
да седиш с тях, за да ядеш и пиеш;
9 e защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще направя да престане в това място –
пред очите ви и във вашите дни –
гласът на радостта и гласът на веселието,
гласът на младоженеца и гласът на невястата.

10 f И когато известиш на този народ всички тези думи и те ти кажат: Защо Господ е изрекъл това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа , нашия Бог? 11 Тогава да им отвърнеш:
Понеже бащите ви Ме изоставиха, казва Господ ,
и последваха други богове,
служиха им и им се поклониха,
а Мен изоставиха и закона Ми не опазиха;
12 g а и вие постъпихте още по-лошо от бащите си,
защото ходите всеки според упоритостта
на нечестивото си сърце
и не слушате Мене;
13 h затова ще ви изхвърля от тази страна
в страна, която не сте познавали – нито вие, нито бащите ви;
и там денем и нощем ще служите на други богове;
понеже няма да покажа милост към вас.

Предстоящо наказание на Юдея и възстановяване

14 i Затова, ето, идват дни, казва Господ ,
когато няма вече да кажат: Заклевам се в живота на Господа ,
Който изведе израилтяните от Египетската земя!,
15 j а: Заклевам се в живота на Господа ,
Който изведе израилтяните от северната земя
и от всички страни, където ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
която дадох на бащите им.
16 k Ето, ще пратя за много рибари,
казва Господ , и ще ги изловят;
и след това ще пратя за много ловци
и ще ги гонят от всяка планина
и от всеки хълм, и от дупките на канарите.
17 l Защото очите Ми са върху всичките им пътища;
те не са скрити от лицето Ми,
нито беззаконието им е скрито от очите Ми.
18 m И най-напред ще им въздам двойно
за беззаконието и греха им,
защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си
и с мерзостите си напълниха наследството Ми.
19 n Господи , сило моя и крепост моя,
прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята
и ще кажат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
суета и безполезни работи.
20 o Да си направи ли човек богове,
които все пак не са богове?
21 p Затова, ето, ще ги направя този път да познаят –
ще ги направя да познаят ръката Ми и силата Ми;
и те ще познаят, че името Ми е Йехова .
Copyright information for BulProtRev