Jeremiah 17

1 a Юдовият грях е записан с желязна писалка,
с диамантен връх;
начертан е върху плочата на сърцето им
и върху роговете на жертвениците им,
2 b докато децата им помнят жертвениците и ашерите си
при зелените дървета по високите хълмове.
3 c О, планино Моя в полето,
ще предам на разграбване имота ти и всичките ти съкровища,
също и високите ти места поради грях във всичките ти предели.
4 d И ти, да! Едвам оцеляла,
ти ще престанеш да владееш наследството си, което ти дадох;
и ще те накарам да робуваш на неприятелите си
в страна, която не си познавала;
защото запалихте огъня на гнева Ми,
който ще гори довека.
5 e Така казва Господ :
Проклет да бъде онзи човек,
който уповава на човека
и прави плътта своя мишца,
и чието сърце се отдалечава от Господа .
6 f Защото ще бъде като изтравничето в пустинята
и няма да види, когато дойде доброто,
а ще обитава в сухите места в пустинята,
в една солена и необитаема страна.
7 g Благословен да бъде онзи човек,
който уповава на Господа
и чието упование е Господ .
8 h Защото ще бъде като дърво, насадено при вода,
което разпростира корените си при потока
и няма да се бои, когато настане пекът,
а листът му ще се зеленее
и няма да има грижа в година на бездъждие,
нито ще престане да дава плод.
9 Сърцето е измамливо повече от всичко
и е страшно болно; кой може да го познае?
10 i Аз, Господ , изпитвам сърцето,
опитвам вътрешностите,
за да въздам на всеки според постъпките му
и според плода на делата му.
11 j Каквото е яребицата, която събира пиленца,
които не е измътила,
такъв е онзи, който придобива много богатство с неправда;
в половината на дните му те ще го оставят
и в сетните си дни той ще бъде безумен.
12 Славен престол, от начало високопоставен,
е мястото на светилището ни.
13 k Господи , надеждо Израилева,
всички, които Те изоставят, ще се посрамят;
отстъпниците от Мене ще бъдат написани на пръстта,
защото изоставиха Господа , извора на живата вода.
14 l Изцели ме, Господи , и ще бъда изцелен;
спаси ме и ще бъда спасен;
защото с Теб аз се хваля.
15 m Ето, те ми казват:
Къде е словото Господне ? Нека дойде сега.
16 n Но аз не побързах да се оттегля, за да не съм пастир
и да не те следвам,
нито пожелах скръбния ден;
Ти знаеш;
това, което е излязло от устните ми, беше явно пред Тебе.
17 o Не бъди ужас за мене;
Ти си мое прибежище в злощастен ден.
18 p Нека се посрамят онези, които ме гонят,
а аз да не се посрамя;
нека се ужасяват те, а аз да не се ужася,
докарай върху тях злощастен ден
и ги сломи с двоен пролом.

19 Така ми каза Господ : Иди и застани в портата на децата на народа си, през която влизат и през която излизат Юдейските царе, и във всички йерусалимски порти, и им кажи:

20 q Слушайте Господнето слово, Юдейски царе и всички от Юдея, и всички йерусалимски жители, които влизате през тези порти.

21 r Така казва Господ : Внимавайте в душите си и не носете товар в съботен ден, нито го внасяйте през йерусалимските порти;

22 s нито изнасяйте товар от къщите си в съботен ден и не вършете никаква работа; а освещавайте съботния ден, както заповядах на бащите ви.

23 t Те обаче не послушаха, нито приклониха ухото си, а закоравиха врата си, за да не чуват и да не приемат наставление. 24 И така, ако Ме послушате внимателно, казва Господ ,
да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден,
а да освещавате съботния ден
и да не вършите в него никаква работа,
25 u тогава ще влизат през портите на този град
царе и князе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи на коне,
те и първенците им,
Юдейските мъже и йерусалимските жители,
и този град ще бъде населяван вечно.
26 v И ще дойдат от Юдейските градове
и от йерусалимските околности,
от Вениаминовата земя и от полската,
и от планинската, и от южната страна,
носещи всеизгаряния и жертви,
и хлебни приноси и ливан,
носещи още и благодарствени жертви в дома Господен .
27 w Но ако не Ме послушате
да освещавате съботния ден
и да не носите товар, нито да влизате с такъв през йерусалимските порти в съботен ден,
тогава ще запаля огън в портите му,
който ще погълне йерусалимските палати
и няма да угасне.
Copyright information for BulProtRev