Jeremiah 2:23

23 a Как можеш да кажеш: Не съм се осквернила,
не съм ходила след ваалимите?
Виж пътя си в долината,
познай какво си сторила,
подобно на камила, която бързо тича насам-натам по пътищата,
Copyright information for BulProtRev