Jeremiah 21

Пророчество за поражението на Йерусалим

1 a Словото, което дойде към Йеремия от Господа , когато цар Седекия прати при него Пасхор, Мелхиевия син, и свещеника Софония, син на Маасея, да му кажат:

2 b Моля, допитай се до Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор започна война против нас; може би Господ да подейства за нас според всичките Си минали чудеса, за да се махне онзи от нас.

3 Тогава Йеремия им отговори: Ето какво ще кажете на Седекия:

4 c Така казва Господ , Израилевият Бог: Ето, Аз ще обърна назад военните оръжия, които са в ръцете ви, с които се биете против вавилонския цар и халдейците, които ви обсаждат извън стените; и Аз ще ги събера сред този град.

5 d И сам Аз ще воювам против вас с издигната ръка и силна мишца, с гняв, ярост и голямо негодувание.

6 Ще поразя жителите на този град – и човек, и животно; и ще измрат от голям мор.

7 e След това, казва Господ , ще предам Юдейския цар Седекия, слугите му, народа му, оцелелите в този град от мор, меч и глад, в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, в ръката на неприятелите им и в ръката на онези, които искат живота им; и той ще ги порази с острието на меча; няма да ги пощади, нито да ги пожали, нито да се смили над тях.

8 f И да кажеш на този народ: Така казва Господ : Ето, полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта.

9 g Който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор; но който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще остане жив и животът му ще бъде като подарък за него.

10 h Защото насочих лицето Си против този град за зло, а не за добро, казва Господ ; той ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар, който ще го изгори с огън.

11 А на дома на Юдейския цар кажи: Слушайте Господнето слово:

12 i Доме Давидов, така казва Господ : Извършвайте правосъдие всяка сутрин и отървавайте обрания от ръката на насилника, да не би поради злите ви дела да излезе яростта Ми като огън и да пламне, без да има кой да го угаси.

13 j Ето, казва Господ , Аз съм против тебе, която обитаваш в долината и в скалата сред полето, против вас, които казвате: Кой ще слезе против нас? Или кой ще влезе в жилищата ни?

14 k И ще ви накажа според плода на делата ви, казва Господ ; и ще запаля огън в гората на този град, за да погълне всичко около него.
Copyright information for BulProtRev