Jeremiah 22

1 a Така казва Господ : Слез в къщата на Юдейския цар и изговори там това слово, като кажеш: 2 Слушай словото Господне , царю Юдейски,
който седиш на Давидовия престол,
ти, слугите ти и народът ти,
които влизате през тези порти.
3 b Така казва Господ :
Извършвайте правосъдие и правда
и отървавайте обрания от ръката на насилника;
не онеправдавайте, нито насилвайте
чужденеца, сирачето и вдовицата
и невинна кръв не проливайте на това място.
4 c Защото ако наистина вършите това,
тогава през портите на този дом ще влязат
царе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи коне,
те, слугите им и народът им.
5 d Но ако не послушате тези думи,
заклевам се в Себе Си, казва Господ ,
че този дом ще запустее.
6 Защото така казва Господ за дома на Юдейския цар:
Ти си Ми Галаад и ливански връх;
но ще те превърна в пустиня,
в градове ненаселени.
7 e Ще приготвя против теб изтребители,
всеки с оръжията му;
и ще изсекат отбраните ти кедри
и ще ги хвърлят в огъня.
8 f И много народи, като минат край този град,
ще кажат, всеки на ближния си:
Защо Господ постъпи така с този голям град?
9 g И ще отговорят:
Защото изоставиха завета на Господа , своя Бог,
и се поклониха на други богове,
и им служиха.
10 h Не плачете за умрелия,
нито ридайте за него;
а плачете горчиво за онзи, който отива,
защото няма да се върне вече,
нито ще види пак родната си земя.
11 i Защото така казва Господ
за Селум, син на Юдейския цар Йосия,
който царуваше вместо баща си Йосия,
който и излезе от това място:
Той няма да се върне вече;
12 а на мястото, където го закараха пленник, там ще умре
и няма да види вече тази земя.
13 j Горко на онзи, който строи къщата си с неправда
и стаите си – с кривда;
който кара ближния си да му работи без заплата
и не му дава надницата му;
14 който си казва: Ще си построя голяма къща и широки стаи;
в които си отваря прозорци
и я покрива с кедър и я боядисва с алено.
15 k Понеже гледаш да си натрупаш кедри, ще царуваш ли?
Баща ти не ядеше и не пиеше ли?
Да! Но той извършваше правосъдие и правда,
тогава благоденстваше.
16 Отсъждаше делото на сиромаха и бедния;
тогава благоденстваше.
Не значеше ли това да Ме познава? – казва Бог.
17 l А твоите очи и твоето сърце не са в друго,
освен в нечестната си печалба и в проливане на невинна кръв,
и в извършване на насилие и угнетение.
18 m Затова така казва Господ
за Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син:
Няма да го оплакват, като казват:
Горко, брате мой!, или: Горко, сестро!
Няма да го оплачат, като кажат:
Горко, господарю!, или: Горко, негово величество!
19 n Той ще бъде погребан с оселско погребение,
извлечен и хвърлен оттатък йерусалимските порти.
20 Изкачѝ се на Ливан и извикай,
с висок глас извикай от Аварим към Васан,
защото загинаха всичките ти любовници.
21 o Говорих ти в благоденствието ти;
но ти каза: Не искам да слушам.
Такъв е бил пътят ти от младостта ти,
че ти не слушаше гласа Ми.
22 Вятърът p ще се храни с всичките ти овчари
и любовниците ти ще отидат в плен;
навярно тогава ще се смутиш и посрамиш
поради цялата си злина.
23 q Ти, която населяваш Ливан,
която правиш гнездото си в кедрите,
колко ще бъдеш за жалене,
когато те нападнат мъки,
болки като на жена, която ражда!
24 r Заклевам се в живота Си, казва Господ ,
че даже ако Йехония, син на Юдейския цар Йоаким,
би бил печат на дясната Ми ръка,
и оттам бих те откъснал;
25 s и ще те предам в ръката на онези, които искат живота ти,
и в ръката на онези, от които се боиш.
Да! В ръката на вавилонския цар Навуходоносор
и в ръката на халдейците.
26 t Ще отхвърля теб
и майка ти, която те е родила,
в друга земя, където не сте се родили,
и там ще умрете.
27 А в земята, където душата им желае да се върне,
там няма да се върнат.
28 u Нима този човек, Йехония,
е счупено и презряно грънчарско изделие
или непотребен съд?
Тогава защо бяха отметнати – той и потомството му,
и бяха хвърлени в страна, която не познават?
29 v О, земьо, земьо, земьо, чуй словото Господне ;
30 w така казва Господ :
Запишете този човек за бездетен,
човек, който няма да успее в дните си;
защото нито един човек от потомството му
няма да успее да седи на Давидовия престол
и да властва вече над Юдея.
Copyright information for BulProtRev