Jeremiah 24

Две кошници смокини пред храма

1 a Господ ми показа: две кошници смокини пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор беше пленил от Йерусалим Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдейските първенци, с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон.

2 В едната кошница имаше много добри смокини, като рано узрелите смокини; а в другата кошница имаше много лоши смокини, които поради лошавината им не бяха за ядене.

3 Тогава Господ ми каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отговорих: Смокини; добрите смокини – много добри, а лошите – много лоши, така че поради лошавината им не са за ядене.

4 Тогава Господнето слово дойде към мен и каза:

5 Така казва Господ , Израилевият Бог: Както към тези добри смокини, така ще погледна за добро към пленените от Юдея, които изпратих от това място в Халдейската земя.

6 b Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги насадя и няма да ги изкореня.

7 c Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ ; и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.

8 d И както лошите смокини, които поради лошавината им не се ядат, непременно така казва Господ : По същия начин ще предам Юдейския цар Седекия, първенците му и останалите от Йерусалим, които са оцелели в тази земя, и онези, които живеят в Египетската земя;

9 e и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, да бъдат укорявани и да станат за поговорка, упрек и проклятие във всички места, където ще ги изгоня.

10 И ще пратя между тях меч, глад и мор, докато изчезнат от земята, която дадох на тях и на бащите им.
Copyright information for BulProtRev