Jeremiah 26

Йеремия предаден на смърт. Борба с лъжепророците

1 В началото на царуването на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от  Господа , което каза:

2 a  Така казва  Господ : Застани в двора на  Господния дом и изговори на всички Юдейски градове, които идват да се покланят в  Господния дом, всички думи, които ти заповядвам да им говориш; не задържай нито една дума.

3 b  Може би ще послушат и всеки ще се отвърне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела.

4 c  И да им кажеш: Така казва  Господ : Ако не Ме послушате да ходите според закона Ми, който поставих пред вас,

5 d  да слушате думите на слугите Ми, пророците, които пращам при вас, като ставам рано и ги пращам (но вие не послушахте),

6 e  тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град предмет, с който всичките народи на света ще кълнат.

7 А свещениците, пророците и целият народ чуха Йеремия, като говореше тези думи в  Господния дом.

8 След като Йеремия свърши да говори всичко, което  Господ му беше заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците, пророците и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще бъдеш умъртвен.

9 Ти защо пророкува в  Господнето име, като каза: Този дом ще стане като Сило и този град ще запустее, за да няма жител? И целият народ се събра около Йеремия в  Господния дом.

10 А Юдейските първенци, като чуха това, излязоха от царския дворец в  Господния дом и седнаха във входа на новата порта на  Господния дом.

11 f  Тогава свещениците и пророците говориха на първенците и на целия народ: Този човек заслужава да бъде умъртвен, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си.

12 Тогава Йеремия говори на всички първенци и на целия народ:  Господ ме изпрати да пророкувам против този дом и против този град всички думи, които чухте.

13 g  Затова сега оправете постъпките и делата си и послушайте гласа на  Господа , вашия Бог; и  Господ ще се разкае за злото, което е изговорил против вас.

14 h  А за мен, ето, аз съм в ръката ви; направете ми каквото ви се вижда за добро и угодно.

15 Но добре да знаете, че ако ме умъртвите, то ще докарате невинна кръв върху себе си, върху този град и върху жителите му; защото наистина  Господ ме прати при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.

16 Тогава първенците и целият народ казаха на свещениците и пророците: Този човек не заслужава да бъде умъртвен; защото ни говори в името на  Господа , нашия Бог.

17 i  Тогава някои от местните старейшини станаха и говориха на всичките събрани хора:

18 j  Михей моресетецът пророкуваше в дните на Юдейския цар Езекия, като говори на целия Юдейски народ: Така казва  Господ на Силите: Сион ще бъде изоран като нива, Йерусалим ще стане на грамади от развалини, а хълмът на дома – като високи места на гора.

19 k  Умъртвиха ли го Юдейския цар Езекия и целия Юда? Не се ли убоя той от  Господа и не Го ли умилостиви, та  Господ се разкая за злото, което беше изрекъл против тях? И така, ние бихме причинили голямо зло на своите души.

20 А имаше и друг човек, Урия, Семайевият син, от Кириат-иарим, който пророкуваше в  Господнето име; и пророкуваше против този град и против тази страна със същите думи, както и Йеремия.

21 И когато цар Йоаким, всичките му силни мъже и всички първенци чуха думите му, царят търсеше случай да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се, побегна и отиде в Египет.

22 А цар Йоаким прати мъже в Египет – Елнатан, Аховоровия син, и някои мъже с него;

23 те изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким, който го порази с меч и хвърли трупа му в гробищата на простолюдието.

24 l  Но ръката на Ахикам, Сафановия син, беше с Йеремия, за да не го предадат в ръцете на народа, за да го убият.
Copyright information for BulProtRev