Jeremiah 27

Хомот на врата на Йеремия – символ на Вавилонския плен

1 a В началото на царуването на Юдейския цар Йоаким
27:1 Седекия.
, Йосиевия син, дойде това слово от Господа към Йеремия и каза:

2 c Така ми казва Господ : Направи си ремъци и дървени части на хомот и ги сложи на врата си;

3 и ги прати на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на онези посланици, които са дошли в Йерусалим при Юдейския цар Седекия;

4 и им дай заръка за господарите им, като кажеш: Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си –

5 d Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и я давам на когото благоволя.

6 e Сега дадох всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; също и полските зверове дадох на него, за да му слугуват.

7 f И всички народи ще слугуват на него, на сина му и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя; и тогава много народи и велики царе ще поробят и него.

8 А онзи народ или царство, което не би приело да слугува на този вавилонски цар Навуходоносор и което не би приело да сложи врата си под хомота на вавилонския цар – Аз ще накажа онзи народ, казва Господ , с меч, глад и мор, докато го довърша чрез неговата ръка.

9 А вие не слушайте пророците си, нито магьосниците си, нито прорицателите си, нито гадателите си, които ви говорят: Няма да слугувате на вавилонския цар;

10 g защото те ви пророкуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви и Аз да ви изгоня, за да загинете.

11 А онзи народ, който подложи врата си под хомота на вавилонския цар и му слугува, него ще оставя да пребивава в земята си, казва Господ , и ще я обработва, и ще я населява.

12 h Говорих и на Юдейския цар Седекия същите думи, като казах: Наведете вратовете си под хомота на вавилонския цар и слугувайте на него и народа му, и ще живеете.

13 i Защо да умрете, ти и народът ти, от меч, глад и мор, според както Господ говорѝ за народа, който не би слугувал на вавилонския цар?

14 Затова не слушайте думите на пророците, които ви говорят: Няма да слугувате на вавилонския цар; защото те ви пророкуват лъжа.

15 j Понеже Аз не съм ги пратил, казва Господ , а те пророкуват лъжливо в Моето име, за да ви изгоня и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.

16 k Говорих и на свещениците и на целия този народ: Така казва Господ : Не слушайте думите на пророците си, които ви пророкуват, като казват: Ето, съдовете на Господния дом ще бъдат донесени наскоро от Вавилон; защото те ви пророкуват лъжа.

17 Не ги слушайте; слугувайте на вавилонския цар и живейте; защо да запустее този град?

18 Но ако те са пророци и ако Господнето слово е с тях, нека се помолят сега на Господа на Силите съдовете, които са останали в Господния дом и в Йерусалим, да не отидат във Вавилон.

19 l Защото така казва Господ на Силите за стълбовете, за медното море, за подножията и за другите съдове, които са останали в този град,

20 m които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато отведе в плен от Йерусалим във Вавилон Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и всички Юдейски и йерусалимски благородни –

21 да! – така казва Господ на Силите, Израилевият Бог, за съдовете, които останаха в Господния дом и в двореца на Юдейския цар, и в Йерусалим:

22 n Те ще бъдат занесени във Вавилон и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
Copyright information for BulProtRev