Jeremiah 28

Йеремия и пророк Анания

1 a В същата година, в началото на царуването на Юдейския цар Седекия, в четвъртата година, в петия месец, пророк Анания, Азоровият син, който беше от Гаваон, ми говорѝ в Господния дом пред свещениците и пред целия народ:

2 b Така говори Господ на Силите, Израилевият Бог: Строших хомота на вавилонския цар.

3 c В течение на две цели години ще върна в това място всички съдове на Господния дом, които вавилонският цар Навуходоносор взе от това място и занесе във Вавилон;

4 и в това място ще върна, казва Господ , Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и всички Юдейски пленници, които отидоха във Вавилон; защото ще строша хомота на вавилонския цар.

5 Тогава пророк Йеремия говорѝ на пророк Анания пред свещениците и пред целия народ, които стояха в Господния дом;

6 d и пророк Йеремия каза: Амин! Господ да направи така! Господ да изпълни думите, които си пророкувал, и да върне от Вавилон в това място съдовете на Господния дом и всички, които са били пленени.

7 Обаче чуй сега това слово, което аз говоря в ушите ти и в ушите на целия народ:

8 Пророците, които са били преди мен и преди теб от старо време, пророкуваха против много страни и против много големи царства за война, за зло и за мор.

9 e Пророкът, който пророкува за мир – когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наистина е пратил.

10 f Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Йеремия и го строши.

11 g И Анания говорѝ пред целия народ: Така казва Господ : По този начин ще строша хомота на вавилонския цар Навуходоносор от врата на всички народи в течение на две цели години. И пророк Йеремия отиде по пътя си.

12 Тогава Господнето слово дойде към Йеремия, след като пророк Анания беше строшил хомота от врата му, и каза:

13 Иди и говори на Анания: Така казва Господ : Ти строши дървените хомоти; но вместо тях ще направиш железни хомоти.

14 h Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Железен хомот сложих на врата на всички тези народи, за да слугуват на вавилонския цар Навуходоносор; и ще му слугуват; дадох му още и полските зверове.

15 i Тогава пророк Йеремия каза на пророк Анания: Слушай сега, Анания, Господ не те е пратил; но ти подвеждаш този народ да уповава на лъжа.

16 j Затова така казва Господ : Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тази година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа .

17 И така, пророк Анания умря същата година, в седмия месец.
Copyright information for BulProtRev