Jeremiah 3

Призив към покаяние

1 a  Казват: Ако някой напусне жена си
и тя, като си отиде от него, се омъжи за друг мъж,
ще се върне ли той пак при нея?
Не би ли се осквернила съвсем такава земя?
А при все че ти си блудствувала с много любовници,
пак се върни при Мене, казва  Господ .
2 b  Повдигни очите си към голите височини
и виж къде не са блудствали с тебе.
По пътищата си седяла за тях,
както арабин в пустинята,
и си осквернила земята
с блудството и злодеянията си.
3 c  По тази причина дъждовете бяха задържани
и не валя пролетен дъжд;
но все пак ти имаше чело на блудница
и си отказала да се срамуваш.
4 d  Не искаш ли да викаш отсега към Мен:
Отче мой, Ти си наставник на младостта ми?
5 e  Ще държи ли Той гнева Си завинаги?
Ще го пази ли докрай?
Ето, така си говорила,
но си вършила злодеяния, колкото си могла.

6 f  Пак в дните на цар Йосия  Господ ми каза: Видя ли ти какво стори отстъпницата Израил? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудства там.

7 g  Аз казах: Като направи всичко това, тя ще се върне при Мене; но тя не се върна. И сестра ѝ, невярната Юдея, видя това.

8 h  И видях, когато отстъпницата Израил прелюбодейства, и Аз по тази именно причина я напуснах и ѝ дадох разводно писмо, но сестра ѝ, невярната Юдея, пак не се уплаши, а отиде и тя да блудства.

9 i  И с невъздържаното си блудство тя оскверни земята и прелюбодейства с камъните и дърветата.

10 j  А при всичко това сестра ѝ, невярната Юдея, не се върна при Мене с цялото си сърце, а с притворство, казва  Господ .

11 k  Тогава  Господ ми каза: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юдея.

12 l  Иди и прогласи тези думи към север, като кажеш: Върни се, отстъпнице Израил, казва  Господ ;
Аз няма да допусна да ви нападне гневът Ми;
защото съм милостив, казва  Господ ,
и няма да пазя гняв завинаги.
13 m  Само признай беззаконието си,
че си станала престъпница против  Господа , своя Бог,
и безогледно си отивала при чужденците
под всяко зелено дърво,
и че не сте послушали гласа Ми, казва  Господ .
14 n  Върнете се, деца отстъпници, казва  Господ ,
защото Аз съм ви съпруг;
и ще ви взема – един от град, а двама от род,
и ще ви въведа в Сион!
15 o  И ще ви дам пастири по Моето сърце,
които ще ви пасат със знание и разум.
16 p  И в онези дни, казва  Господ ,
когато се умножите и нарастете на земята,
няма вече да се изразяват: Ковчегът на завета  Господен !
Нито той ще им дойде на ум,
нито ще си спомнят за него, нито ще го посетят,
нито ще се направи вече това.
17 q  В онова време ще нарекат Йерусалим престол  Господен ;
и всички народи ще се съберат при него в името  Господне , в Йерусалим,
и няма да ходят вече според упоритостта на злото си сърце.
18 r  В онези дни Юдовият дом ще ходи с Израилевия дом
и те ще дойдат заедно от северната страна
в земята, която дадох за наследство на бащите ви;
19 s  и Аз си казах как щях да те поставя между децата
и щях да ти дам желана земя,
преславно наследство от народите.
Още казах: Ти ще Ме назовеш: Отец мой,
и няма да се отвърнеш да Ме следваш.
20 t  Наистина, както жена изневерява на мъжа си,
така и вие изневерихте на Мене,
доме Израилев, казва  Господ .
21 u  По голите височини се чува глас,
плачът и молбите на израилтяните;
защото извратиха пътя си,
забравиха  Господа , своя Бог.
22 v  Върнете се, деца отстъпници,
и Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.
Ето, ние идем към Тебе,
защото Ти си  Господ , нашият Бог.
23 w  Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ,
от шумната тълпа по планините;
само в  Господа , нашия Бог, е избавлението на Израил.
24 x  Но онова срамно нещо е поглъщало труда на бащите ни
още от младостта ни –
стадата им и чердите им,
синовете им и дъщерите им.
25 y  Да легнем в срама си
и да ни покрие нашето посрамване;
защото сме съгрешавали пред  Господа , нашия Бог,
ние и бащите ни,
от младостта си – дори до днес,
и не сме слушали гласа на  Господа , нашия Бог.
Copyright information for BulProtRev