Jeremiah 38

Йеремия хвърлен в яма

1 a  А Сафатия, Матановият син, Го долия, Пасхоровият син, Юхал, Селемиевият син, и Пасхор, Мелхиевият син, чуха думите, които Йеремия говореше на целия народ, като казваше:

2 b  Така казва  Господ : Който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор; но който излезе при халдейците, ще остане жив; животът му ще бъде като подарък и ще живее;

3 c  и така казва  Господ : Този град непременно ще бъде предаден в ръката на войската на вавилонския цар и той ще го превземе.

4 d  Тогава тези първенци казаха на царя: Нека бъде умъртвен, молим, този човек, защото разслабва ръцете на военните мъже, които са останали в този град, и ръцете на целия народ, като им говори такива думи; защото този човек не иска доброто на този народ, а злото.

5 Цар Седекия отговори: Ето, в ръката ви е; защото царят не е този, който може да направи нещо против вас.

6 e  Тогава взеха Йеремия и го хвърлиха в ямата на царския син Мелхия, която беше в двора на стражата; и спуснаха Йеремия с въжета. В ямата нямаше вода, а тиня; и Йеремия затъна в тинята.

7 f  А когато етиопецът Авдемелех, един от евнусите, който беше в царския дворец, чу как били хвърлили Йеремия в ямата (царят седеше тогава във Вениаминовата порта),

8 Авдемелех излезе от царския дворец и говори на царя:

9  Господарю мой, царю, тези хора извършиха зло във всичко, което направиха на пророк Йеремия, когото хвърлиха в ямата; защото той без друго ще умре от глад там, където е, понеже няма вече хляб в града.

10 Тогава царят заповяда на етиопеца Авдемелех: Вземи оттук тридесет човека със себе си и извади пророк Йеремия от ямата, преди да умре.

11 И така, Авдемелех взе хората със себе си и като влезе в царския дворец, под съкровищницата, взе оттам вехти дрипи и парцали, които спусна с въжета в ямата при Йеремия.

12 И етиопецът Авдемелех каза на Йеремия: Сложи сега тези вехти дрипи и парцали под мишниците си, под въжетата. Йеремия направи така.

13 g  И така, като изтеглиха Йеремия с въжетата, го извадиха от ямата; и Йеремия остана в двора на стражата.

14 Тогава цар Седекия прати и доведоха пророк Йеремия при него в третия вход, който е в  Господния дом. Царят каза на Йеремия: Ще те попитам нещо; не крий нищо от мен.

15 А Йеремия отвърна на Седекия: Ако ти го кажа, не е ли така, че непременно ще ме умъртвиш? И ако те съветвам, няма да ме послушаш.

16 h  Затова цар Седекия се закле скришно на Йеремия, като каза: Заклевам ти се в живота на  Господа , Който е създал душите ни, че няма да те умъртвя, нито ще те предам в ръката на тези хора, които искат живота ти.

17 i  Тогава Йеремия отвърна на Седекия: Така казва  Господ , Бог на Силите, Израилевият Бог: Ако излезеш при първенците на вавилонския цар, тогава животът ти ще бъде опазен и този град няма да бъде изгорен с огън; а и ти ще останеш жив, и домът ти.

18 j  Но ако не излезеш при първенците на вавилонския цар, тогава този град ще бъде предаден в ръката на халдейците, които ще го изгорят с огън; и ти няма да избегнеш от ръката им.

19 k  И цар Седекия каза на Йеремия: Аз се боя от юдеите, които забегнаха при халдейците, да не би да ме предадат в ръката им и те да се поругаят с мен.

20 А Йеремия отговори: Няма да те предадат. Послушай, моля,  Господния глас относно това, което ти говоря; така ще ти бъде добре и животът ти ще бъде опазен.

21 Но ако откажеш да излезеш, ето словото, което  Господ ми яви:

22 Ето, всички жени, които са останали в двореца на Юдейския цар, ще бъдат изведени при първенците на вавилонския цар; и тези жени ще ти кажат: Твоите приятели те насъскаха и надделяха пред теб; а сега, когато краката ти затънаха в тинята, те се оттеглиха назад.

23 l  Всичките ти жени и децата ти ще бъдат изведени при халдейците; и ти няма да избегнеш от ръката им, а ще бъдеш хванат от ръката на вавилонския цар и ще станеш причина този град да бъде изгорен с огън.

24 Тогава Седекия каза на Йеремия: Никой да не се научи за този разговор
38:24 От евр. тези думи.
и ти няма да умреш.

25 Но ако първенците чуят, че съм говорил с теб, и като дойдат при тебе, ти кажат: Кажи ни сега какво каза ти на царя; не го скривай от нас и няма да те умъртвим; кажи ни също какво каза царят на тебе,

26 n  тогава да им отговориш: Аз представих молбата си пред царя, за да не ме върне в къщата на Йонатан, за да умра там.

27 Тогава всички първенци дойдоха при Йеремия и го попитаха; и той им отговори според всички тези думи, които царят му беше заповядал. И така те престанаха да го разпитват; защото това нещо не се узна.

28 o  Така Йеремия остана в двора на стражата до деня, когато беше превзет Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev