Jeremiah 47

Пророчество за филистимците

1 a Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за филистимците, преди фараонът да е разорил Газа. 2 b Така казва Господ :
Ето, води прииждат от север
и като станат поток наводняващ,
ще потопят земята и всичко, което има в нея –
града и онези, които живеят в него;
тогава хората ще викнат
и всички земни жители ще заридаят.
3 c От тропота на копитата на яките му коне,
от спускането на колесниците му,
от гърма на колелата му
бащите няма да се обърнат да гледат децата си;
понеже ръцете им са отслабнали
4 d поради деня, който иде,
за да разруши всичките филистимци,
да отсече от Тир и Сидон
и най-последния помощник;
защото Господ ще разруши филистимците,
останалите от остров Кафтор.
5 e Плешивост постигна Газа;
Аскалон загина с останалите от полето им.
Докога ще правиш нарязвания по тялото си?
6 f О, меч Господен ,
докога няма да си починеш?
Върни се в ножницата,
успокой се и си почини.
7 g Обаче как да си починеш,
тъй като Господ ти е дал заръка
против Аскалон и против крайбрежието?
Там го е определил.
Copyright information for BulProtRev