Jeremiah 48

Пророчество за Моав

1 a  За Моав. Така казва  Господ на Силите, Израилевият Бог: Горко на Нево! Защото бе опустошен;
Кириатаим се посрами, защото беше превзет;
Мисгав се посрами, защото беше съкрушен.
2 b  Моав няма вече да се хвали;
в Есевон измислиха зло против него, като казаха:
Елате! Да го изтребим, за да не е народ.
Също и ти, Мадмене, ще запустееш;
мечът ще те преследва.
3 c  Глас на писък от Оронаим,
ограбване и страшно разрушение!
4 Моав беше разрушен;
малките му деца изпищяха.
5 d  Защото в нагорнището на Луит
ще се издига плач върху плач,
понеже в надолнището на Оронаим
чуха плачевния писък на жертвите на разрушение.
6 e  Бягайте, отървете живота си
и бъдете като изтравничето в пустинята.
7 f  Защото понеже си уповавал на делата и съкровищата си,
сам ти също ще бъдеш хванат;
и Хамос ще отиде в плен
заедно със свещениците и първенците си.
8 g  И разорителят ще дойде във всеки град;
нито един град няма да се избави;
още и долината ще бъде опустошена
и полето ще се разори,
както каза  Господ .
9 h  Дайте крила на Моав,
за да литне и да избяга;
защото градовете му ще запустеят
и няма да има кой да живее в тях.
10 i  Проклет да бъде онзи, който върши делото  Господне небрежно;
и проклет онзи, който въздържа меча си от кръв.
11 j  Моав е бил на спокойствие от младините си
и е почивал като вино на дрождите си;
не е бил претакан от съд в съд,
нито е ходил в плен;
затова вкусът му си е останал в него
и духът му не се е променил.
12 Затова, ето, идат дни, казва  Господ ,
когато ще му пратя преливачи, които ще го прелеят;
и ще изпразнят съдовете му и разкъсат меховете му.
13 k  И Моав ще се посрами за Хамос,
както се посрами Израилевият дом
за Ветил, на който уповаваха.
14 l  Как казвате: Ние сме силни мъже –
мъже, храбри за война?
15 m  Моав беше разорен, градовете му изгоряха
и отбраните му младежи слязоха да бъдат заклани,
казва Царят, Чието име е  Господ на Силите.
16 Погибелта на Моав скоро ще дойде
и злото му иде много бързо.
17 n  Всички, които сте около него, го оплаквайте;
и всички, които знаете името му, кажете:
Как се счупи якият скиптър,
славната тояга!
18 o  Дъще, която живееш в Девон,
слез от славата си и седни в безводно място;
защото разорителят на Моав излезе против теб
и ще съсипе крепостите ти.
19 p  Жителко на Ароир,
застани при пътя и съгледай;
попитай онзи, който бяга, и онази, която се е отървала,
като кажеш: Какво стана?
20 q  Моав се посрами, защото е разрушен.
Заридай и викни;
известете в Арнон, че Моав беше запустен.
21 r  Присъда сполетя полската земя,
Олон, Яса и Мифаат,
22 Девон, Нево и Вет-девлатаим,
23 Киритаим, Вет-гамул и Вет-меон,
24 s  Кариот Восора
и всички градове на Моавската земя, далечни и близки.
25 t  Рогът на Моав се строши
и мишцата му бе смазана, казва  Господ .
26 u  Опийте го,
защото се надигна против  Господа ;
Моав ще се валя в бълвоча си,
също и той ще бъде за присмех.
27 v  Защото Израил не стана ли за присмех пред тебе?
Намери ли се той между крадци,
така че колкото пъти говориш за него,
движиш рамената си презрително?
28 w  Моавски жители,
напуснете градовете, заселете се в канарата
и бъдете като гълъбица, която се загнездява
по страните на входа на пещерата.
29 x  Чухме за гордостта на Моав (той е много горд),
за високоумието, високомерието, надутостта му
и надменността на сърцето му.
30 y  Аз зная, че неговият гняв
е празен, казва  Господ ;
самохвалствата му не са извършили нищо.
31 z  Затова ще ридая за Моав.
Да! Ще извикам за целия Моав;
ще заридаят за мъжете на Кир-арес.
32 aa  О, лоза на Севма,
ще плача за тебе повече, отколкото плака Язир;
твоите клончета преминаха морето,
стигнаха до морето на Язир;
грабител нападна летните ти плодове и гроздобера ти.
33 ab  Веселието и радостта бяха отнети
от плодоносното поле и от Моавската земя;
и спрях виното от линовете,
за да няма вече кой да тъпче грозде с възклицание;
възклицание няма да се чуе.
34 ac  Поради вопъла на Есевон, който стигна до Елеала
и до Яса, те нададоха глас
от Сигор до Оронаим,
до Еглат-шелишия;
защото и водите на Нимрим пресъхнаха.
35 ad  При това, казва  Господ , ще премахна от Моав
онзи, който принася всеизгаряне по високите места,
и онзи, който кади на боговете си.
36 ae  Затова сърцето ми звучи за Моав като свирка
и сърцето ми звучи като свирка за мъжете на Кир-арес;
защото изобилието, което доби, изчезна.
37 af  Защото всяка глава е плешива
и всяка брада – обръсната;
по всички ръце има нарязвания
и на кръста – вретище.
38 ag  По всички покриви на къщите на Моав
и по улиците му има плач навред;
защото строших Моав като непотребен съд, казва  Господ .
39 Как се строши! – вайкат се те;
как Моав посрамен обърна гръб!
Така Моав ще стане за присмех
и за ужас на всички, които са около него.
40 ah  Защото така казва  Господ :
Ето, неприятелят ще налети като орел
и ще разпростре крилата си над Моав.
41 ai  Градовете бяха превзети, крепостите – завладени с изненада,
и сърцата на силните моавци ще бъдат в онзи ден
като сърцето на жена в родилни болки.
42 aj  И Моав ще бъде изтребен така, че да не е вече народ,
защото се надигна против  Господа .
43 ak  Страх, яма и примка те налетяха,
жителю моавски, казва  Господ .
44 al  Който избегне от страха, ще падне в ямата,
а който излезе от ямата, ще се хване в примката;
защото ще докарам върху него – да!, върху Моав –
годината на наказанието им, казва  Господ .
45 am  Онези, които бягаха,
застанаха изнемощели под сянката на Есевон;
обаче огън излезе от Есевон
и пламък – отсред Сион,
който погълна моавския край
и темето на шумните борци.
46 an  Горко ти, Моаве;
Хамосовият народ загина;
защото синовете ти бяха хванати като пленници,
както и дъщерите ти.
47 ao  Но при все това Аз ще върна моавските пленници
в следващите дни, казва  Господ .
Дотук присъдата на Моав.
Copyright information for BulProtRev