Jeremiah 51

1 a Така казва Господ : Ето, Аз повдигам разрушителен вятър против Вавилон
и против онези, които живеят сред разбунтувалите се против Мен.
2 b И ще изпратя върху Вавилон веячи,
които ще го отвеят; и ще оголят земята му,
защото в деня на злощастието ще бъдат отвред против него.
3 c Стрелец срещу стрелец нека опъва лъка си
и срещу онзи, който се големее с бронята си;
не жалете младежите му,
обречете на изтребление цялата му войска.
4 d Ще паднат убити в Халдейската земя
и прободени по улиците на градовете ѝ.
5 Защото нито Израил, нито Юда е изоставен
от своя Бог, от Господа на Силите,
ако и да е пълна земята им с беззаконие
против Святия Израилев.
6 e Бягайте отсред Вавилон,
за да отървете всеки живота си;
да не загинете в беззаконието му;
защото е време за въздаяние от Господа ,
Който ще му отдаде отплата.
7 f В ръката Господня Вавилон е бил златна чаша,
която опиваше целия свят;
от виното му пиеха народите,
затова те обезумяха.
8 g Внезапно Вавилон падна и се разруши;
ридайте за него;
вземете балсама за раната му –
дано се изцели.
9 h Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен;
оставете го и нека отидем всеки в страната си,
защото присъдата му стигна до небето
и се възвиси дори до облаците.
10 i Господ изяви правдата ни;
елате и нека разкажем в Сион
делото на Господа , нашия Бог.
11 j Изострете стрелите, дръжте здраво щитовете;
Господ възбуди духа на мидийските царе,
защото намерението Му против Вавилон е да го изтреби;
понеже това е въздаянието от Господа ,
въздаянието за храма Му.
12 k Издигнете знаме против вавилонските стени,
усилете стражата, поставете стражари,
пригответе засади;
защото Господ намисли и ще извърши онова,
което изрече против вавилонските жители.
13 l О, ти, който живееш край много води,
който изобилстваш със съкровища,
краят ти дойде,
границата на сребролюбието ти.
14 m Господ на Силите се е клел в Себе Си и е казал:
Непременно ще те напълня с неприятелски мъже като със скакалци,
които ще повдигнат боен вик против тебе.
15 n Той е, Който създаде земята със силата Си,
утвърди света с мъдростта Си
и разпростря небето с разума Си.
16 o Когато издава гласа Си, водите на небето шумят
и Той издига па̀ри от краищата на земята;
прави светкавици за дъжда
и изважда вятър от съкровищата Си.
17 p Всеки човек е твърде несмислен, за да знае;
всеки златар се посрамва от кумира си,
защото лятото от него е лъжа,
в което няма дихание.
18 q Суета са те, дело на заблуда;
във времето на наказанието си ще загинат.
19 r Онзи, Който е делът на Яков, не е като тях,
защото Той е Създател на всичко
и Израил е племето, което е наследството Му;
Господ на Силите е името Му.
20 s Ти си Ми бойна секира, оръжие за война;
и чрез тебе ще смажа народи;
чрез тебе ще изтребя царства;
21 чрез тебе ще смажа коня и конника;
и чрез тебе ще строша колесницата и седящия на нея;
22 t чрез тебе ще смажа мъж и жена;
чрез тебе ще смажа стар и млад;
и чрез тебе ще смажа младеж и девица;
23 чрез тебе ще смажа овчар и стадото му;
чрез тебе ще смажа земеделец и неговия чифт волове;
и чрез тебе ще смажа управители и началници.
24 u И ще въздам на Вавилон
и на всички халдейски жители
за цялото зло, което сториха на Сион
пред вашите очи, казва Господ .
25 v Ето, Аз съм против тебе, планина разорителна, казва Господ ,
която разоряваш целия свят;
ще простра ръката Си върху теб
и ще те изрина от скалите,
и ще те направя изгорена планина.
26 w Няма да вземат от тебе камък за ъгъл,
нито камък за основи;
а ще бъдеш вечно пуста, казва Господ .
27 x Издигнете знаме в страната,
затръбете между народите.
Пригответе против нея народите;
свикайте против нея царствата
на Арарат, на Мини и на Асханаз;
поставете над нея уредник;
докарайте коне като бодливи скакалци.
28 y Пригответе против нея народите,
мидийските царе, управителите им, всичките им началници
и цялата подвластна на тях земя.
29 z Земята се тресе и измъчва;
защото намеренията на Господа против Вавилон ще се изпълнят,
за да направи Вавилонската земя необитаема пустиня.
30 aa Юнаците на Вавилон престанаха да воюват,
останаха в укрепленията си;
силата им изчезна; станаха като жени;
изгориха жилищата му,
лостовете му са строшени.
31 ab Бързоходец ще тича да посрещне бързоходец
и вестител – да посрещне вестител,
за да известят на вавилонския цар,
че градът му бе превзет от всеки край
32 и че бродовете са завзети с изненада,
загражденията – изгорени с огън,
и военните мъже разтреперани.
33 ac Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Вавилонската дъщеря е като харман,
когато е време да се вършее;
още малко и ще дойде времето на жътвата ѝ.
34 ad Вавилонският цар Навуходоносор ме изяде,
смаза ме, направи ме празен съд,
погълна ме като змия,
напълни корема си с моите сладки неща
и мен оттласна.
35 Неправдата, извършена спрямо мен и моя род
51:35 От евр. моята плът.
,
нека падне върху Вавилон,
ще каже жителката на Сион; и:
Кръвта ми нека падне върху жителите на Халдея,
ще каже Йерусалим.
36 af Затова така казва Господ :
Ето, Аз ще се застъпя за делото ти
и ще извърша въздаяние за тебе;
ще превърна реката
51:36 От евр. морето.
на Вавилон в суша
и ще пресуша извора му.
37 ah Вавилон ще стане на грамади,
жилище на чакали,
за учудване и подсвиркване,
необитаем.
38 Ще вият заедно като лъвчета,
ще реват като малки лъвчета.
39 ai Когато се разгорещят, Аз ще им направя пиршество
и ще ги опия, за да се развеселят
и да заспят вечен сън, от който да не се събудят,
казва Господ .
40 Ще ги сваля като агнета за клане,
като овни с козли.
41 aj Как бе превзет Сесах
и се изненада славата на целия свят!
Как Вавилон стана за учудване между народите!
42 ak Морето се повдигна против Вавилон;
покрит беше под многото му вълни.
43 al Градовете му се превърнаха в пустота,
безводна земя и пустиня –
земя, в която не живее никой човек,
нито минава през нея човешки син.
44 am Аз ще накажа Вила във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се съберат вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.
45 an Народе Мой, излез изсред него
и всеки от вас нека спаси себе си
от пламенния гняв Господен .
46 ao Да не отслабне сърцето ви, нито да се уплашите
от вестта, която ще се чуе в тази земя;
защото една година ще дойде слух,
а след това друга година ще дойде слух
и насилие на страната, властител против властител.
47 ap Затова, ето, идат дни,
когато ще извърша съд върху идолите на Вавилон;
и цялата му земя ще се посрами,
като всички негови паднат убити сред него.
48 aq Тогава небесата и земята и всичко, което е в тях,
ще възкликнат над Вавилон;
защото изтребителите ще дойдат против него от север,
казва Господ .
49 Както Вавилон направи да паднат Израилевите убити,
така и във Вавилон ще паднат убитите на цялата страна.
50 ar Вие, избегнали от меча, идете, не стойте;
помнете Господа отдалеч
и нека Йерусалим дойде в ума ви.
51 as Засрамихме се, защото чухме укор;
срам покри лицето ни,
понеже чужденци влязоха в светилищата на дома Господен .
52 at Затова, ето, идат дни, казва Господ ,
когато ще извърша съд върху идолите му
и смъртно ранените ще охкат по цялата му земя.
53 au Дори Вавилон да би се издигнал и до небето
и утвърдил нависоко силата си,
пак ще дойдат от Мен изтребителите върху него, казва Господ .
54 av Глас на вопъл от Вавилон
и на голямо разрушение – от Халдейската земя!
55 Защото Господ изтребва Вавилон
и премахва от него големия шум;
защото техните вълни бучат като много води
и екотът на гласа им се чува;
56 aw защото изтребителят дойде върху него, да!, – върху Вавилон –
и юнаците му се хванаха,
лъковете им се строшиха;
понеже Господ е Бог, Който въздава
и непременно ще въздаде.
57 ax Аз ще опия първенците и мъдрите му,
управителите, началниците и юнаците му;
те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят,
казва Царят, Чието име е Господ на Силите.
58 ay Така казва Господ на Силите:
Широките стени на Вавилон съвсем ще рухнат
и високите му порти ще бъдат изгорени с огън;
племената му суетно ще се трудят
и народите му само да се предадат на огъня и да се изморят.

Последно пророчество на Йеремия

59 Заповедта, която пророк Йеремия даде на Сарайя, син на Нирия, Маасиевия син, когато отиваше с Юдейския цар Седекия във Вавилон в четвъртата година от царуването му. А Сарайя беше главен постелник.

60 Йеремия написа в една книга всички злини, които щяха да сполетят Вавилон, именно – всички думи, написани по-горе против Вавилон.

61 И Йеремия каза на Сарайя: Когато отидеш във Вавилон, гледай да прочетеш всички тези думи

62 az и да кажеш: Господи , Ти си изрекъл против това място присъда, че ще го изтребиш, за да няма кой да живее в него – нито човек, нито животно, а да е вечно пусто.

63 ba След като изчетеш тази книга, вържи на нея камък и я хвърли сред Ефрат, и кажи:

64 bb Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне – поради злото, което Аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят. Дотук са думите на Йеремия.
Copyright information for BulProtRev