Jeremiah 52

Падането на Йерусалим и отвеждането в плен

1 a Седекия беше на двадесет и една година, когато се възцари, и царува̀ единадесет години в Йерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Йеремия от Ливна.

2 Той върши зло пред Господа , съвсем както беше направил Йоаким.

3 Защото от гнева на Господа , който пламна против Йерусалим и Юда, докато ги отхвърли от лицето Си, стана, че Седекия въстана против вавилонския цар.

4 b И така, в деветата година на Седекиевото царуване, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде, той и цялата му войска, против Йерусалим и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления наоколо против него;

5 и градът бе обсаден до единадесетата година на цар Седекия.

6 А в четвъртия месец, на деветия ден от месеца, когато гладът се усили в града, така че нямаше хляб за народа на мястото,

7 в градската стена бе отворен пролом, поради което всичките военни мъже побегнаха, като излязоха от града през нощта през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина (а халдейците бяха близо до града), и отидоха по пътя за полето.

8 А халдейската войска преследва царя и стигна Седекия в йерихонските полета. И цялата му войска се разбяга от него.

9 c Хванаха царя и го заведоха при вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и той издаде присъда над него, т. е.

10 d вавилонският цар закла синовете на Седекия пред очите му; закла в Ривла и всички Юдейски началници;

11 избоде очите на Седекия и като го стегна в окови, вавилонският цар го заведе във Вавилон и го хвърли в тъмница, където Седекия остана до деня на смъртта си.

12 e А в петия месец, на деветия ден от месеца, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор в Йерусалим дойде началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар,

13 и изгори Господния дом и царския дворец; дори всички къщи в Йерусалим, т. е. всяка голяма къща, изгори с огън.

14 А цялата халдейска войска, която беше с началника на телохранителите, събори всички стени около Йерусалим.

15 f Тогава началникът на телохранителите Навузардан отведе в плен някои от по-бедните на народа и останалите от народа, които бяха оцелели в града, и бежанците, които прибегнаха при вавилонския цар, както и останалото множество.

16 Обаче началникът на телохранителите Навузардан остави някои от най-бедните в земята за лозари и земеделци.

17 g А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците изпочупиха и пренесоха цялата им мед във Вавилон;

18 h отнесоха и котлите, лопатите, щипците, легените, тамянниците и всички медни прибори, с които се извършваше службата.

19 Началникът на телохранителите отнесе и блюдата, кадилниците и тасовете, котлите и светилниците, лъжиците и чашите – каквото беше златно като злато и каквото сребърно като сребро.

20 i Колкото до двата стълба, едното море и дванадесетте медни телета, които бяха вместо подножия, които цар Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всяко тегло
52:20 От евр. беше без теглилка.
;

21 k а за тези стълбове – височината на единия стълб беше осемнадесет лакти и окръжността му се измерваше с връв от дванадесет лакти; и дебелината му беше четири пръста; той беше кух;

22 и върху него имаше меден капител; а височината на единия капител беше пет лакти; и върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тези бяха мерките и на втория стълб с наровете.

23 l Имаше двадесет и шест нарове на четирите страни; всички нарове, които бяха върху мрежата наоколо, бяха сто.

24 m Началникът на телохранителите взе и първосвещеника Сарайя, и втория свещеник Софония, и тримата вратари;

25 и от града взе един евнух, който беше надзирател на военните мъже, и седем мъже от имащите достъп до царя
52:25 От евр. от онези, които виждаха лицето на царя.
, които бяха намерени в града, и секретаря на военачалника, който събираше войски от народа на земята, и шестдесет мъже от народа на земята, които се намираха в града;

26 и като ги взе, началникът на телохранителите Навузардан ги заведе при вавилонския цар в Ривла.

27 И вавилонският цар ги порази и ги уби в Ривла, в земята Емат. Така Юда беше закаран в плен от земята си.

28 o А ето народа, който Навуходоносор плени: в седмата година – три хиляди двадесет и трима юдеи;

29 в осемнадесетата година на Навуходоносор той плени от Йерусалим осемстотин тридесет и двама души;

30 а в двадесет и третата година на Навуходоносор началникът на телохранителите Навузардан плени от юдеите седемстотин четиридесет и пет души; всички те бяха четири хиляди и шестстотин души.

31 p А в тридесет и седмата година от пленяването на Юдейския цар Йоахин
52:31 В Йер. 24:1 и 1 Лет. 3:16 – Йехония.
, в дванадесетия месец, на двадесет и петия ден от месеца, вавилонският цар Евал-меродах, в годината на възцаряването си, възвиси главата на Юдейския цар Йоахин и го извади от тъмницата;

32 и говорѝ любезно с него, постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон,

33 r и смени тъмничните му дрехи; и Йоахин се хранеше винаги пред него през всички дни на живота си.

34 А колкото до храната му, даваха му постоянна храна от вавилонския цар, ежедневен дял през всички дни на живота му, дори до деня на смъртта му.
Copyright information for BulProtRev