Jeremiah 6

Пророчество за обсадата на Йерусалим

1 a Вениаминови синове, бягайте от Йерусалим,
затръбете в Текуе и издигнете знак във Вет-акерем;
защото зло предстои от север
и голяма погибел.
2 Красивата и изнежена жена,
сионовата дъщеря ще изтребя.
3 b Овчарите и стадата им ще дойдат при нея,
ще разпъват шатрите си против нея от всяка страна,
ще пасат всеки на мястото си;
4 c ще извикат: Пригответе война против нея,
станете и нека излезем на пладне.
Горко ни! Защото преваля денят,
защото се простират вечерните сенки;
5 станете и да излезем през нощта,
и да съборим палатите ѝ.
6 Защото така казва Господ на Силите:
Отсечете дърветата ѝ
и издигнете могила против Йерусалим;
този е градът, който трябва да бъде наказан,
само насилие има в него.
7 d Както блика вода от извора,
така блика злото от него;
насилие и грабеж се чува в него,
пред Мене непрестанно има болест и рани.
8 e Приеми поука, Йерусалиме,
да не би да се отвръща душата Ми от тебе,
да не би да те направя пустиня, земя ненаселена.
9 Така казва Господ на Силите:
Ще берат и ще оберат останалите от Израил като лозе;
пак протегни ръката си като гроздоберач към пръчките.
10 f На кого да говоря и пред кого да заявя, за да чуят?
Ето, ухото им е необрязано и не могат да чуят;
ето, словото Господне стана укорно за тях,
те не благоволят в него.
11 g Затова съм пълен с яростта на Господа ,
уморих се да се въздържам;
ще я изливам върху децата по улиците
и върху целия сбор на младежите,
защото ще бъдат грабнати и мъж с жена,
старец заедно с престарял.
12 h Къщите им ще преминат в други,
също – и полетата, и жените им;
защото ще простра ръката Си
върху жителите на тази страна, казва Господ ;
13 i защото от малък до голям –
всеки от тях се е предал на сребролюбие,
и от пророк до свещеник –
всеки постъпва лъжливо.
14 j Повърхностно са лекували те раната на народа Ми,
като са казали: Мир, мир! А пък няма мир.
15 k Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости?
Не, никак не ги досрамя,
нито са знаели да почервенеят;
затова ще паднат между падащите,
ще бъдат поваляни, когато ги накажа, казва Господ .
16 l Така казва Господ :
Застанете на пътищата и вижте,
и попитайте за древните пътеки –
къде е добрият път, и ходете по него,
и ще намерите покой за душите си;
но те казаха: Не искаме да ходим по него.
17 m Поставих и пазачи над вас
и казах: Слушайте гласа на тръбата;
но те отговориха: Не искаме да слушаме.
18 Затова слушайте, народи,
и ти, съборе, узнай какво има между тях.
19 n Слушай, земьо:
Ето, Аз ще докарам зло върху този народ,
дори плода на помислите им;
защото не послушаха словата Ми,
а колкото до закона Ми, те го отхвърлиха.
20 o Защо Ми е ливанът, който донасят от Сава,
и благовонната тръстика от далечна страна?
Всеизгарянията ви не са Ми приятни,
нито жертвите ви – угодни.
21 Затова така казва Господ :
Ето, Аз ще поставя пред този народ препятствия,
о̀ които ще се спъват бащите и синовете заедно;
и съседът, и приятелят му ще загинат заедно.
22 p Така казва Господ :
Ето, народ иде от северната страна
и велик народ ще се повдигне от краищата на земята.
23 q Лък и копие държат,
жестоки са и немилостиви;
гласът им бучи като море,
възседнали са на коне,
всеки опълчен, както мъж за бой,
против тебе, дъще сионова.
24 r Откакто сме чули вест за тях,
ръцете ни отслабнаха,
мъки ни обзеха и болки –
като на жена, която ражда.
25 Не излизайте на полето и на пътя не ходете,
защото мечът на неприятеля и ужасът са от всяка страна.
26 s Дъще на народа Ми, препаши се с вретище
и се валяй в пепел;
жалей като за единороден син, заплачи горчиво,
защото разрушителят ще дойде внезапно върху нас.
27 t Поставих те изпитател и крепост между народа Си,
за да узнаеш и да изпиташ пътя им.
28 u Те всички са крайни отстъпници, които разпространяват клевети;
мед са и желязо; те всички постъпват разтленно.
29 Духалото изгоря; оловото бе изпоядено от огъня;
разтопителят напразно разтопява,
защото злите не се отделиха.
30 v Сребро за смет ще ги нарекат,
защото Господ ги е отхвърлил.
Copyright information for BulProtRev