Job 12

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог

1 Тогава Йов отговори: 2 Наистина само вие сте хора
и с вас ще умре мъдростта!
3 a Но и аз имам разум, както и вие;
не съм по-долен от вас;
и такива работи – кой не ги знае?
4 b Станах за присмех на ближния си;
човек, който призовава Бога и Той му отговаряше –
праведният, непорочният човек стана за присмех!
5 c Този, чиито крака са близо до подхлъзване,
е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
6 d Шатрите на разбойниците са в благоденствие
и тези, които разгневяват Бога, са в безопасност;
Бог докарва изобилие в ръцете им.
7 Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици – и ще ти кажат;
8 или говорѝ на земята – и тя ще те научи,
и морските риби ще ти изявят.
9 От всички тези кой не разбира,
че ръката на Господа е сторила това? –
10 e В Чиято ръка е душата на всичко живо
и диханието на цялото човечество.
11 f Ухото не изпитва ли думите,
както небцето вкусва ястието си?
12 g Мъдростта е у белокосите, казвате вие,
и разумът – в дългия живот.
13 h А в Бога е мъдростта и силата:
Той има разсъждение и разум.
14 i Ето, Той събаря и не се съгражда вече;
затваря човека и не му се отваря.
15 j Ето, задържа водите и пресъхват;
пуска ги пак и изравят земята.
16 k В Него е силата и мъдростта;
Негов е измаменият и измамникът.
17 l Закарва съветниците ограбени
и прави съдиите глупави.
18 Разпасва пояса на царете
и опасва кръста им с въже.
19 Закарва първенците ограбени
и поваля силните.
20 m Отнема думата от ползващите се с доверие
и взема ума на старейшините.
21 n Излива презрение върху князете
и отслабва силата
12:21 Или: разхлабва пояса.
на яките.
22 p Открива дълбоки работи из тъмнината
и изважда на светло мрачната сянка.
23 q Умножава народите и ги погубва;
разширява народите и ги стеснява.
24 r Отнема бодростта на началниците на земните жители
и ги прави да се скитат по непроходна пустиня;
25 s опипват в тъмнината без светлина
и ги прави да залитат като пияни.
Copyright information for BulProtRev