Job 13

Против самоуверената мъдрост и в защита на собствената правота на Йов

1 Ето, моето око е видяло всичко това,
ухото ми е чуло и го е разбрало.
2 a Което знаете вие, това зная и аз;
не съм по-долен от вас.
3 b Но аз бих говорил на Всемогъщия
и желая да разисквам с Бога.
4 c Защото вие измисляте лъжа;
всички сте безполезни лекари.
5 d Дано млъкнехте съвсем!
И това щеше да ви бъде за мъдрост.
6 Слушайте сега доводите ми
и обърнете внимание върху жалбата на устните ми.
7 e Заради Бога несправедливо ли ще говорите?
Заради Него измама ли ще изкажете?
8 Заради Него пристрастие ли ще покажете?
Заради Бога ще се съдите ли?
9 Добро ли е да ви изпита Той?
Или ще можете да Го излъжете, както лъжат човека?
10 Той непременно ще ви изобличи,
ако тайно показвате пристрастие.
11 Величието Му няма ли да ви уплаши?
И ужасът Му няма ли да ви нападне?
12 Вашите паметни думи стават пред Него поговорки от пепел;
защитата ви става укрепление от кал.
13 Млъкнете! Оставете ме и аз да говоря;
и нека дойде върху мене каквото иска.
14 f Каквото и да стане, ще взема плътта си в зъбите си
и ще сложа живота в шепата си.
15 g Дори и Той да ме убие, аз ще Го чакам;
но пак ще защитя пътищата си пред Него.
16 Даже това ще ми бъде спасение,
че нечестив човек няма да дойде пред Него.
17 Послушайте внимателно думата ми;
и изявлението ми нека бъде в ушите ви.
18 Ето сега аз съм наредил делото си;
зная, че ще се оправдая.
19 h Кой е онзи, който ще се съди с мене?
Защото ако млъкна, сега ще издъхна.
20 i Само две неща не ми правѝ,
тогава няма да се скрия от лицето Ти –
21 j не отказвай да оттеглиш ръката Си от мен
и нека не ме уплаши ужасът Ти.
22 Тогава Ти повикай и аз ще Ти отговоря;
или аз да говоря и Ти ми отговори.
23 Колко са беззаконията ми и греховете ми?
Яви ми престъплението ми и греха ми.
24 k Защо криеш лицето Си
и ме смяташ за Свой неприятел?
25 l Ще изморяваш ли лист отвяван?
И ще гониш ли суха плява?
26 m Защо пишеш горести против мен
и ме правиш да наследявам беззаконията на младостта си,
27 n и слагаш краката ми в клада,
и наблюдаваш всичките ми пътища,
забелязваш следите на краката ми? –
28 При все че аз като гнила вещ тлея,
като дреха, от молец изядена.
Copyright information for BulProtRev