Job 19

Йов повторно отговаря на Валдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител

1 Тогава Йов отговори: 2 Докога ще оскърбявате душата ми
и ще ме съкрушавате с думи?
3 a Десет пъти вече стана как ме укорявате,
но пак не ви е срам, че ми замайвате главата.
4 Даже ако наистина съм съгрешил,
грешката ми остава с мен.
5 b Ако непременно искате да се големеете над мен
и да хвърляте против мен укора ми,
6 знайте сега, че Бог ме повали
и ме обиколи с мрежата Си.
7 Ето, викам: Неправда! Но няма кой да ме чуе;
издавам вик за помощ, но няма съд.
8 c Той е преградил пътя ми и не мога да премина,
и е положил тъмнина в пътеките ми.
9 d Съблякъл ме е от славата ми
и е отнел венеца от главата ми.
10 Съкрушил ме е отвсякъде и аз отивам;
и е изкоренил надеждата ми като дърво.
11 e Заявил е също против мене гнева Си
и ме смята за един от враговете Си.
12 f Полковете Му настъпват заедно
и заздравяват пътя си против мен,
и се разполагат на стан около шатъра ми.
13 g Отдалечил е от мене братята ми;
и онези, които ме познаваха, станаха съвсем чужди за мен.
14 Оставиха ме ближните ми
и ме забравиха познайниците ми.
15 Онези, които живеят в дома ми,
и слугините ми ме смятат за чужд;
странен станах в очите им.
16 Викам слугата си и не отговаря,
при все че с устата си му се моля.
17 Дъхът ми е отвратителен на жена ми
и на децата на чреслата ми;
18 h и самите малки деца ме презират;
когато ставам, говорят против мене.
19 i Всичките ми по-близки приятели се гнусят от мен;
и онези, които възлюбих, се обърнаха против мене.
20 j Костите ми залепват за кожата и за плътта ми;
и се отървах само с кожата на зъбите си.
21 k Смилете се над мене, смилете се над мене, вие, приятели мои!
Защото ръката Божия се допря до мене.
22 l Защо ме гоните, като че ли сте Бог,
и не се насищате от плътта ми?
23 О, да можеха да се напишат думите!
Да се начертаеха на книга!
24 Да се издълбаеха на скала завинаги
с желязна писалка и олово!
25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми
и че в последното време ще застане на земята;
26 m и като изтлее след кожата ми това тяло,
пак в плътта си ще видя Бога,
27 Когото сам аз ще видя
и очите ми ще гледат, и то не като чужденец.
За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мен.
28 n Ако кажете: Как ще го гоним,
тъй като причината на това страдание се намира в самия него!
29 o Тогава бойте се от меча;
защото гневни са наказанията, нанесени от меча,
за да познаете, че има съд.
Copyright information for BulProtRev