a Йов 1:1 , 8 , 9:17 , 27:5 , 6

Job 2:3

3 a После Господ каза на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.
Copyright information for BulProtRev