Job 21

Йов повторно отговаря на Софар. Временното благополучие на нечестивите и възмездието им

1 Тогава Йов отговори: 2 Слушайте внимателно говоренето ми
и с това ме утешавайте.
3 a Потърпете ме и аз ще говоря;
а след като изговоря, присмивайте се.
4 За човека ли се оплаквам аз?
А как да не се утесни духът ми?
5 b Погледнете към мен и се почудете,
и сложете ръка на устата си.
6 Само да си наумя тези въпроси, се ужасявам
и трепет обзема снагата ми.
7 c Защо живеят нечестивите,
остаряват, даже стават и много силни?
8 Децата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им
и внуците им – пред очите им.
9 d Домовете им са свободни от страх;
и Божията тояга не е върху тях.
10 e Говедата им се гонят, и не напразно;
телицата им се тели и не помята.
11 Пускат децата си като овце;
и децата им скачат.
12 Пеят под музиката на тъпанчето и арфата
и се веселят при звука на свирката.
13 f Прекарват дните си в благополучие;
и в една минута слизат в гроба.
14 g Все пак казват на Бога: Оттегли се от нас,
защото не искаме да знаем пътищата Ти.
15 h Какво е Всемогъщият, за да Му служим?
И какво се ползваме, като Го призоваваме?
16 i Ето, щастието им не е в тяхната ръка;
далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!
17 j Колко често изгасва светилникът на нечестивите
и идва бедствието им върху тях!
Бог им разпределя страдания в гнева Си.
18 k Те са като плява пред вятъра
и като прах от плява, който вихрушката отвява.
19 l Казвате: Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за децата им.
По-добре нека въздаде на самите тях, за да го усещат;
20 m собствените им очи нека видят гибелта им
и самите те нека пият от гнева на Всемогъщия.
21 Защото какво наслаждение от дома си има нечестивият след себе си,
когато се свърши числото на месеците му?
22 n Ще научи ли някой Бога на знание,
тъй като Той съди високите?
23 Един умира в пълно благополучие,
като е във всичко охолен и спокоен;
24 ребрата му са покрити с тлъстина
и костите му са напоени с мозък.
25 А друг умира в душевна горест,
като никога не е ял с весело сърце.
26 o Заедно лежат в пръстта
и червеи ги покриват.
27 Ето, зная мислите ви
и хитруванията ви за съсипването ми.
28 p Защото казвате: Къде е къщата на княза?
И къде е шатърът, където живееха нечестивите?
29 Не сте ли попитали минаващите през пътя?
И не разбирате ли бележитите им примери
30 q че нечестивият се пази за ден на погибел
и че в ден на гняв ще бъде откаран?
31 r Кой ще изяви пред лицето му неговия път?
И кой ще му въздаде за онова, което е сторил?
32 Но и той ще бъде донесен в гроба
и ще пази над гробницата си.
33 s Буците на долината ще му бъдат леки;
и всеки човек ще отиде след него,
както безбройни са отишли преди него.
34 И така, как ми давате празни утешения,
тъй като в отговорите ви остава само лъжа?
Copyright information for BulProtRev