Job 28

Прослава на мъдростта; тя е непостижима за човека

1 Наистина има рудник за сребро
и място, където злато се плави.
2 Желязото се взима от земята
и медта се лее от камъка.
3 Човекът слага край на тъмнината
и издирва до най-далечните места
камъните в тъмнината и в мрачната сянка.
4 Далеч от човешко жилище, където крака не стъпват,
той си отваря рудник;
окачени далеч от хората, рудничарите се люлеят.
5 Колкото до земята, от нея произлиза хлябът!
И под нея се разравя като че ли с огън.
6 Камъните ѝ са място на сапфир
и златна пръст има в нея.
7 Хищна птица не знае този път
и око на сокол не го е видяло.
8 Горделивите зверове не са стъпвали по него;
лъв не е минавал през него.
9 Човекът простира ръката си върху канарите,
преобръща планините из корен.
10 Разсича проломи между скалите;
и окото му открива всичко, което е скъпоценно,
11 и ограничава капенето на водите;
и скритото изважда на бял свят.
12 a Но мъдростта – къде ще се намери?
И къде е мястото на разума?
13 b Човекът не познава цената ѝ;
и тя не се намира в земята на живите.
14 c Бездната казва: Не е в мен;
и морето казва: Не е у мене.
15 d Не може да се придобие със злато;
и сребро не може да се претегли в замяна с нея.
16 Не може се оцени с офирско злато,
със скъпоценен оникс и сапфир.
17 Злато и кристал не могат се сравни с нея,
нито може да се размени с вещи от най-чисто злато.
18 Няма да се спомене корал или кристал за покупката ѝ,
защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни.
19 Топаз етиопски няма да се сравни с нея;
няма да се оцени тя с чисто злато.
20 e И така, откъде идва мъдростта?
И къде е мястото на разума? –
21 Понеже е скрита от очите на всички живи същества
и утаена от въздушните птици.
22 f Гибелта и смъртта казват:
С ушите си чухме слух за нея.
23 Бог разбира пътя ѝ
и Той знае мястото ѝ;
24 g понеже Той гледа до земните краища
и вижда под цялото небе,
25 h за да претегля тежестта на ветровете
и да измерва водите с мярка.
26 Когато направи закон за дъжда
и път за светкавицата на гърма,
27 i тогава Той я видя и изяви;
утвърди я, да! И я изследва;
28 j и каза на човека: Ето,
страх от Господа – това е мъдрост;
и отдалечаване от злото – това е разум.
Copyright information for BulProtRev