Job 29

Тъга по предишното благосъстояние и копнеж за Божия закрила

1 И Йов продължи още беседата си, като казваше: 2 a О, да бях както в предишните месеци,
както в дните, когато Бог ме пазеше,
3 b когато светилникът Му светеше на главата ми
и със светлината Му ходех в тъмнината;
4 c както бях в дните на зрелостта си,
когато съветът от Бога бдеше над шатъра ми;
5 когато Всемогъщият беше още с мен
и децата ми бяха около мене;
6 d когато миех стъпките си с масло
и скалата изливаше за мене реки от дървено масло!
7 Когато през града излизах на портата
и приготвях седалището си на пазара.
8 Младите, като ме гледаха, се криеха
и старците ставаха и стояха прави;
9 e първенците се въздържаха от говорене
и слагаха ръка на устата си;
10 f гласът на началниците замлъкваше
и езикът им залепваше за небцето им;
11 ухо, като ме чуеше, ме облажаваше
и око, като ме виждаше, свидетелстваше за мене;
12 g защото освобождавах сиромаха, който викаше,
и сирачето, и онзи, който нямаше помощник.
13 Благословението от този, който беше близо до загиване, идваше за мен;
и аз веселях сърцето на вдовицата.
14 h Обличах правдата и тя ми беше одежда;
моята правдивост ми беше като мантия и корона.
15 i Аз бях очи на слепия
и крака на хромия.
16 j Бях баща на сиромасите;
изследвах делото на непознатия за мене.
17 k Трошех челюстите на несправедливия
и изтеглях лова от зъбите му.
18 l Тогава казвах: Ще умра в гнездото си;
и дните ми ще се умножат, както пясъкът.
19 m Коремът ми е прострян към водите;
и росата намокря цяла нощ клоните ми.
20 n Славата ми зеленее още в мен;
и лъкът ми се укрепява в ръката ми.
21 Хората чакаха да ме слушат
и мълчаха, за да чуят съветите ми.
22 След моите думи те не прибавяха нищо;
словото ми капеше върху тях;
23 o очакваха ме като дъжд
и устата им зееха като за пролетен дъжд.
24 Усмихвах се на тях, когато бяха в отчаяние;
и те не можаха да помрачат
29:24 От евр. да направят да падне.
светлостта на лицето ми.
25 Избирах пътя към тях и седях пръв помежду им,
и живеех като цар сред войската,
като онзи, който утешава наскърбените.
Copyright information for BulProtRev