Job 33

Бог допуска страданието

1 Затова, Йове, чуй сега словото ми
и слушай всички мои думи.
2 Ето, сега отворих устата си,
езикът ми с устата ми говори.
3 Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми
и устните ми ще произнесат чист разум.
4 a Духът Божий ме е създал
и диханието на Всемогъщия ме оживотворява.
5 Ако можеш, отговори ми;
опълчи се с думите си пред мен и застани.
6 b Ето, и аз съм пред Бога, както си ти,
и аз съм от кал създаден.
7 c Ето, моят ужас няма да те плаши,
нито ръката ми ще тежи върху тебе.
8 Несъмнено ти си говорил, като слушах аз,
и аз чух гласа на думите ти, като казваше:
9 d Чист и без престъпление съм;
невинен съм и беззаконие няма в мен;
10 e ето, Бог намира причини против мене,
смята ме за Свой неприятел;
11 f слага краката ми в клада,
наблюдава всичките ми пътища.
12 Ето, в това ти не си прав;
ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека.
13 g Защо се препираш с Него
затова, че Той не дава отчет за нито едно от Своите дела?
14 h Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж,
само че човекът не внимава.
15 i В сън, в нощно видение,
когато дълбок сън напада хората,
когато сънуват в леглата си,
16 j тогава Той отваря ушите на хората
и запечатва поука в тях,
17 за да отклони човека от намерението му
и да извади гордостта от човека;
18 предпазва душата му от гроба
и живота му, за да не падне от меч.
19 Той бива и наказван с болки в леглото си.
Да! С непрестанни болки в костите си,
20 k така че душата му се отвръща от хляб
и сърцето му – от вкусното ястие.
21 Плътта му се изнурява така, че не се вижда,
а невидимите му по-рано кости се подават.
22 Да! Душата му се приближава към гроба
и животът му – към погубителите.
23 Тогава, ако има ангел с него,
посредник, пръв между хиляда,
за да възвести на човека какво за него е право,
24 и ако Бог бъде милостив спрямо него
и каже: Избави го, за да не слезе в гроба,
Аз промислих откуп за него,
25 тогава плътта му ще се подмладява повече от плътта на дете;
той се връща в дните на младостта си;
26 ако се помоли на Бога, Той е благосклонен към него
и му дава да гледа лицето Му с радост;
и възвръща на човека правдата му.
27 l Той пее пред хората, като казва:
Съгреших и изкривих правото,
и не ми бе въздадено според греха ми;
28 m Той избави душата ми, за да не отиде в рова;
и животът ми ще види светлината.
29 Ето, всичко това върши Бог
дваж и триж с човека,
30 n за да отвърне душата му от рова,
а да се просвети със светлината на живота.
31 o Внимавай, Йове, послушай ме,
мълчи и аз ще говоря.
32 Ако имаш какво да кажеш, отговори ми;
говори, защото желая да бъдеш оправдан;
33 но ако не, то ти слушай мене;
мълчи и ще те науча на мъдрост.
Copyright information for BulProtRev