Job 34

Втора реч на Елиу. Бог е справедлив

1 И Елиу пак проговори: 2 Слушайте думите ми вие, мъдри,
и внимавайте към мене вие, разумни;
3 a защото ухото изпитва думите,
както небцето вкусва ястието.
4 Нека си изберем правото,
за да знаем помежду си доброто.
5 b Защото Йов е казал: Праведен съм,
и пак Бог отне правото ми;
6 c въпреки правотата ми съм смятан за лъжец;
раната ми е неизцелима, при все че съм без престъпление.
7 d Кой човек е като Йов,
който укорява Бога, както пие вода,
8 и дружи с онези, които вършат беззаконие,
и ходи с нечестиви хора?
9 e Защото е казал: Нищо не ползва човека
да върши волята на Бога.
10 f И така, слушайте ме вие, разумни мъже.
Далеч да бъде от Бога неправдата
и от Всемогъщия – беззаконието!
11 g Защото ще въздаде на човека според делото му
и ще направи всеки да намери според пътищата си.
12 h Наистина Бог няма да извърши нечестие,
нито Всемогъщият ще изкриви правосъдието.
13 Кой е възложил на Него грижата за земята?
Или кой Го е натоварил с цялата вселена?
14 i Ако Той прилепи сърцето Си само към Себе Си
и оттегли към Себе Си Духа Си и диханието Си,
15 j то ще издъхне заедно всяка плът
и човекът ще се върне пак в пръстта.
16 Сега, ако си разумен, чуй това;
слушай гласа на думите ми.
17 k Ще властва ли онзи, който мрази правдата?
И ще изкараш ли виновен мощния Праведник,
18 l Който казва на цар: Нечестив си,
на князе: Беззаконници сте,
19 m Който не показва лицеприятие пред първенци,
нито почита богатия повече от сиромаха,
понеже всички са дело на Неговите ръце?
20 n В една минута умират – да!, – в полунощ;
народът им се смущава и преминава;
и мощните биват премахнати не с ръка.
21 o Защото очите на Бога са върху пътищата на човека
и Той гледа всичките му стъпки.
22 p Няма тъмнина, нито мрачна сянка,
където да се скрият онези, които вършат беззаконие.
23 Понеже Той няма нужда втори път да изпитва човека,
за да дойде на съд пред Бога.
24 q Без дълго изследване сломява силните
и поставя други вместо тях.
25 И така, Той познава делата им;
и ги събаря нощем и те се смазват.
26 Удря ги като нечестиви
явно – там, където има зрители,
27 r понеже се отклониха от Него
и не зачитаха нито един от пътищата Му,
28 s така че направиха да стигне до Него викът на сиромасите
и Той чу вика на угнетените.
29 И когато Той успокоява, кой ще те смути?
Когато крие лицето Си, кой може да Го види?
Безразлично дали е направено това спрямо народ,
или спрямо един човек –
30 t за да не царува нечестив човек,
човек, който би впримчвал народа.
31 u Защото ако някой каже на Бога:
Понесох наказание, без да съм сторил зло;
32 каквото аз не виждам, Ти ме научѝ;
ако съм извършил беззаконие, няма да върша вече, –
33 то трябва ли въздаянието му да бъде според както ти желаеш, да го отхвърляш,
така че ти да го избереш, казва Бог, а не Аз?
Тогава ти кажи каквото знаеш.
34 Разумни мъже ще ми кажат:
Да! Всеки мъдър човек, който ме слуша, ще каже:
35 v Йов говори без знание
и думите му са лишени от мъдрост.
36 Желанието ми е Йов да бъде изпитан до край,
понеже отговори както нечестивите хора.
37 Защото към греха се прибавя бунтовничество,
поругава се
34:37 От евр. изпляска с ръце.
между нас
и умножава думите си против Бога.
Copyright information for BulProtRev