Job 35

Трета реч на Елиу. Никой не може да се сравни с Бога!

1 Елиу каза още: 2 Мислиш ли, че е право това, което каза ти:
Моята правда в това дело е повече от Божията?
3 a Защото ти каза: Какво ще ми бъде преимуществото?
Какво ще ме ползва повече, отколкото ако бях съгрешил?
4 b Аз ще отговоря на теб
и на приятелите ти с тебе.
5 c Погледни към небесата и виж;
и гледай облаците, колко по-нависоко са от теб.
6 d Ако съгрешаваш, какво правиш против Него?
И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш?
7 e Ако си праведен, какво Му даваш?
Или какво получава Той от ръката ти?
8 Нечестието ти може да навреди само на човек като теб;
а правдата ти може да ползва само човешки син.
9 f Поради много угнетения викат страдалците,
пищят поради насилието на мощните;
10 g но пак никой не казва: Къде е Бог, Творецът ми,
Който дава песни нощем,
11 h Който ни учи повече, отколкото земните животни,
и ни прави по-мъдри от въздушните птици?
12 i Така те викат; но Той не отговаря
да ги избави от гордостта на нечестивите.
13 j Наистина Бог не слуша празнословието
и Всемогъщият не го зачита.
14 k Колко по-малко, когато ти казват, че не Го виждаш,
че делото ти е пред Него и напразно Го чакаш!
15 l И сега, понеже не те е посетил в яростта Си
и не е прегледал със строгост надменността ти,
16 m затова Йов отваря уста да говори суетности,
трупа думи, лишени от благоразумие.
Copyright information for BulProtRev