Job 36

Четвърта реч на Елиу. Бог е справедлив съдия

1 И Елиу продължи: 2 Потърпи ме малко и ще ти разкрия,
защото имам още неща да ти кажа за Бога.
3 Ще черпя знанието си отдалеч
и ще отдам правда на Създателя си;
4 защото наистина думите ми няма да бъдат лъжливи;
един, който е усъвършенстван в знание, стои пред теб.
5 a Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого –
макар да е мощен в силата Си да разсъждава.
6 Той не запазва живота на нечестивия,
а на сиромасите отдава правото.
7 b Не оттегля очите Си от праведните,
а даже ги слага и с царе да седят на престол завинаги
и те биват повишени.
8 c А ако са оковани във вериги
и хванати с въжета на наскърбление,
9 тогава им явява делата им
и престъпленията им, че са се възгордели;
10 d отваря и ухото им за поука
и заповядва да се отвърнат от беззаконието;
11 e и ако послушат и служат на Него,
ще прекарат дните си в благополучие
и годините си във веселия;
12 но ако не послушат, ще загинат от меч
и ще умрат без мъдрост.
13 f А нечестивите по сърце хранят яд,
не викат към Бога за помощ, когато ги връзва;
14 g те умират в младост
и животът им угасва между мръсните.
15 Той избавя наскърбения чрез скръбта му
и чрез бедствие отваря ушите им.
16 h И така би извел и теб от утеснение
в широко място, където няма теснота;
и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина.
17 Но ти си изпълнен с разсъжденията на нечестивия;
затова съденето и правосъдието те хващат.
18 i Внимавай да не би жегата на страданията ти
да те повдигне против удара;
тогава дори голям откуп не би те отървал.
19 j Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие
или всичките напрежения на силата ти?
20 Не пожелавай нощта,
когато народите изчезват от мястото си.
21 k Внимавай! Не поглеждай беззаконието;
защото ти си предпочел това повече от наскърблението.

Химн на всесилната Божия мъдрост

22 l Ето, Бог е възвишен в силата Си;
кой е господар като Него?
23 m Кой Му е предписал пътя Му?
Или кой може да Му каже: Извършил си беззаконие?
24 n Помни да възвеличаваш Неговото дело,
което хората възпяват,
25 в което всички хора се взират,
което човекът гледа отдалеч.
26 o Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме;
броят на годините Му е неизследим.
27 p Той привлича водните капки,
които се събират в дъжд от па̀рите Му,
28 q които облаците изливат
и оросяват върху множество хора.
29 Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците
или се произвеждат гърмежите на скинията Му?
30 r Ето, простира светлината Си около Себе Си
и се покрива с морските дъна.
31 s (Понеже чрез тези неща съди народите;
дава храна изобилно.)
32 t Покрива ръцете Си със светкавицата
и ѝ заповядва къде да удари;
33 u шумът ѝ известява за това
и добитъкът – за пламъка, който възлиза.
Copyright information for BulProtRev