Job 38

БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ЙОВ

( 38:1—42:6 )

Първа реч. Бог – Творец на вселената

1 a Тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза: 2 b Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет
с неразумни думи?
3 c Опаши сега кръста си като мъж
и ще те попитам; и ти ми отговаряй.
4 d Къде беше ти, когато основах земята?
Извести, ако си разумен:
5 Кой определи мерките ѝ? (Ако знаеш.)
Или кой опъва връв за мерене по нея?
6 На какво се закрепиха основите ѝ?
Или кой положи крайъгълния ѝ камък,
7 e когато звездите на зората пееха заедно
и всички Божии синове възклицаваха от радост?
8 f Или кой затвори морето с врати,
когато се устреми и излезе от утроба,
9 когато го облякох с облак
и го пових с мъгла,
10 g и поставих граница от Мене,
сложих лостове и врати
11 h и казах: Дотук ще идваш, но не по-нататък,
и тук ще се спират гордите ти вълни?
12 i Откакто започнаха дните ти, заповядал ли си ти на утрото
и показал ли си на зората мястото ѝ,
13 j за да обхване краищата на земята,
така че да се изтърсят от нея злодеите,
14 за да се преобразува тя, както глина под печат,
и всичко да изпъква, като че ли в облекло,
15 k а от нечестивите да се отнема светлината им
и издигнатата им мишца да се строши?

Божията мъдрост, вложена в творението, е недостъпна за човека

16 l Прониквал ли си до изворите на морето?
Или ходил ли си да изследваш бездната?
17 m Откриха ли се пред тебе вратите на смъртта?
Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?
18 Схванал ли си широчината на земята?
Кажи, ако си разбрал всичко това.
19 Къде е пътят към обиталището на светлината?
И на тъмнината къде е мястото ѝ,
20 за да я заведеш до границата ѝ
и да познаеш пътеките към дома ѝ?
21 Без съмнение ти знаеш, защото тогава си се родил
и голям е броят на твоите дни!
22 n Влизал ли си в съкровищниците на снега
или виждал ли си съкровищниците за градушката,
23 o които пазя за време на скръб,
за ден на бой и на война?
24 Кой е пътят за мястото, където се разлива светлината
или се разпръсва по земята източният вятър?
25 p Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове
или път – за светкавицата на гърма,
26 за да се докара дъжд върху ненаселена земя,
върху пустинята, където няма човек,
27 q за да насити пустата и запустяла земя
и да направи нежната трева да изникне?
28 r Дъждът има ли баща?
Или кой е родил капките на росата?
29 s От чия утроба излиза ледът?
И кой е родил небесната слана? –
30 t Когато водите се втвърдяват като камък
и повърхността на бездната замръзва.
31 u Ти ли връзваш връзките на Плеядите
или развързваш въжетата на Орион?
32 Извеждаш ли Мазарот
38:32 Вероятно някое съзвездие или звезда.
на времето му?
Или управляваш Мечката с малките ѝ?
33 w Познаваш ли законите на небето?
Установяваш ли неговото владичество върху земята?
34 Издигаш ли гласа си до облаците,
за да те покрият изобилни води?
35 Изпращаш ли светкавици, за да излизат
и да ти казват: Ето ни?
36 x Кой е вложил мъдрост в облаците?
Или кой е дал разум на гъстите облаци?
37 Кой с мъдрост брои облаците?
Или кой излива небесните мехове,
38 за да се сгъстява пръстта в куп
и буците да се слепят?
39 y Улавяш ли лов за лъвицата?
Или насищаш ли охотата на лъвчетата,
40 когато седят в рововете си
и остават в скривалищата, за да причакват?
41 z Кой приготвя за враната храната ѝ,
когато пилетата ѝ от нямане храна
се скитат и викат към Бога?
Copyright information for BulProtRev