Job 5

1Извикай сега; има ли някой да ти отговори?
И към кого от святите духове ще се обърнеш?
2 Наистина гневът убива безумния
и негодуването умъртвява глупавия.
3 a Аз съм виждал безумния, като се е вкоренявал;
но веднага съм проклинал обиталището му;
4 b защото децата му са далеч от безопасност;
съкрушават ги по съдилищата
и няма кой да ги отърве;
5 c гладният изяжда жътвата им,
граби я даже отсред тръните;
и грабителят поглъща имота им.
6 Защото скръбта не излиза от пръстта,
нито печалта пониква от земята;
7 d а човек се ражда за печал,
както искриците, за да хвърчат високо.

Увещание за обръщане към Бога

8 Но аз ще потърся Бога
и делото си ще възложа на Бога,
9 e Който върши велики и неизследими дела
и безбройни чудеса,
10 f Който дава дъжд по лицето на земята
и праща води по нивите,
11 g Който възвисява смирените и въздига в безопасност нажалените,
12 h Който осуетява кроежите на хитрите,
така че ръцете им не могат да извършат предприетото,
13 i Който улавя мъдрите в лукавството им,
така че намисленото от коварните се осуетява.
14 j Денем посрещат тъмнина
и по пладне ходят пипнешком, както нощем.
15 k Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им,
и от ръката на силния;
16 l и така сиромахът има надежда,
а устата на беззаконието се запушват.
17 m Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава;
затова не презирай наказанието от Всемогъщия;
18 n защото Той наранява, Той и превързва;
поразява и Неговите ръце изцеляват.
19 o В шест беди ще те избави;
дори в седмата няма да те досегне зло.
20 p В глад ще те откупи от смърт
и във война – от силата на меча.
21 q От бича на език ще бъдеш опазен
и няма да се уплашиш от погибел, когато дойде.
22 r На погибелта и на глада ще се присмиваш
и няма да се уплашиш от земните зверове;
23 s защото ще имаш спогодба с камъните на полето;
и дивите зверове ще бъдат в мир с теб.
24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир;
и когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.
25 t Ще познаеш още, че е многобройно твоето потомство
и рожбите ти – като земната трева.
26 u В дълбока старост ще дойдеш до гроба си,
както се събира житен сноп на времето си.
27 v Ето, това издирихме; така е;
слушай го и го познай за своето добро.
Copyright information for BulProtRev