Job 8

Първа реч на Валдад. Йов е лицемер

1 Тогава савхиецът Валдад отговори: 2 Докога ще говориш така
и думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?
3 a Бог променя ли съда?
Или Всемогъщият променя правдата?
4 b Ако синовете ти са съгрешили пред Него
и Той ги е предал на последствията от
8:4 От евр. в ръката на.
беззаконието им;
5 d ако ти прилежно би потърсил Бога,
ако би се помолил на Всемогъщия,
6 тогава, ако ти беше чист и правдив,
непременно сега Той би се събудил да работи за теб
и би направил да благоденства праведното ти жилище;
7 и при все да е било малко началото ти,
пак в сетните си дни ще имаш много повече.
8 e Понеже попитай, моля, предишните родове
и внимавай в изпитаното от бащите им
9 f (защото ние сме вчерашни и не знаем нищо,
тъй като дните на земята са сянка);
10 не искат ли те да те научат и да ти явят,
и да произнесат думи от сърцата си?
11 Никне ли рогоза без тиня?
Расте ли тръстиката без вода?
12 g Докато е още зелена и неокосена,
изсъхва преди всяка друга трева.
13 h Така са пътищата на всички, които забравят Бога;
и надеждата на нечестивия ще загине.
14 Надеждата му ще се пресече;
упованието му е паяжина.
15 i Той ще се опре на къщата си, но тя няма да устои;
ще се хване за нея, но няма да издържи.
16 Той зеленее пред слънцето
и клончетата му се простират в градината му;
17 корените му се сплитат в грамадата камъни;
той гледа на камъните като на дом.
18 j Но пак, ако го изтръгне някой от мястото му,
тогава мястото ще се отрече от него, като каже: Не съм те видял.
19 k Ето това е радостта от пътя му!
И от пръстта други ще поникнат.
20 Ето, Бог няма да отхвърли непорочния,
нито ще подири ръката на злотворците.
21 Все пак ще напълни устата ти със смях
и устните ти с възклицание.
22 l Онези, които те мразят, ще се облекат със срам;
и шатърът на нечестивите няма вече да съществува.
Copyright information for BulProtRev