Joel 3

Бог ще съди народите

1 a Защото, ето, в онези дни и в онова време,
когато върна Юдовите и йерусалимските пленници,
2 b ще събера всички народи
и ще ги преведа в Йосафатовата
3:2 Т.е. Господ съди.
долина,
и там ще се съдя с тях
поради народа Си и наследството Си Израил,
когото разпръснаха между народите.
Те си разделиха земята Ми
3 d и хвърлиха жребий за народа Ми;
даваха момче за блудница
и продаваха момиче, за да пият вино.
4 e Да! И какво имате с Мене вие, Тире, Сидоне
и всички филистимски предели?
Искате ли да Ми отмъстите?
А ако Ми отмъстите,
то Аз, без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението ви върху главите ви.
5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми
и занесохте в капищата си отбраните Ми блага,
6 а юдеите и йерусалимците
продадохте на гърците,
за да ги отдалечите от пределите им.
7 f Затова Аз ще ги повдигна от мястото,
където ги продадохте,
и ще върна отмъщението ви на собствената ви глава;
8 g също така ще продам вашите синове и дъщери
на юдеите,
а те ще ги продадат на савците – на далечен народ;
защото Господ изговори това.
9 h Прогласете това между народите;
пригответе война; повдигнете юнаците;
нека се приближат всички военни мъже;
нека излизат.
10 i Изковете палешниците си на мечове
и сърповете си – на копия;
слабият нека каже: Аз съм юнак!
11 j Съберете се и елате отвред всички народи
и се натрупайте заедно;
Господи , направи да слязат там юнаците Ти.
12 k Нека станат народите и да дойдат
в Йосафатовата долина;
защото там ще седна да съдя всичките околни народи.
13 l Пускайте сърпа в жътвата, защото е узряла;
елате, тъпчете, защото линът е пълен
и каците преливат;
понеже нечестието им е голямо.
14 m Множества, множества в долината,
където ще бъде отсъдено за тях ;
защото близо е денят Господен в долината,
където ще се произнесе присъдата.
15 n Слънцето и луната ще потъмнеят
и звездите ще оттеглят светенето си.

Бог ще благослови Своя народ

16 o И Господ ще извика от Сион
и ще издигне гласа Си от Йерусалим;
небето и земята ще се потресат;
но Господ ще бъде прибежище на народа Си
и крепостта на израилтяните.
17 p Така ще познаете, че Аз съм Господ , вашият Бог,
Който обитавам в святия Си хълм Сион;
тогава Йерусалим ще бъде свят
и чужденци няма вече да минават през него.
18 q В онзи ден
от планините ще капе младо вино
и от хълмовете ще тече мляко,
и по всички юдейски дерета ще текат води;
а от дома Господен ще избликне извор,
който ще пои Ситимската долина.
19 r Египет ще запустее
и Едом ще бъде гола пустиня
поради насилието, извършено спрямо юдеите;
защото са пролели невинна кръв в земята им.
20 s А Юда ще бъде населен довека
и Йерусалим – от род в род.
21 t И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта,
която още не съм изкарал;
защото Господ обитава в Сион.
Copyright information for BulProtRev