John 1:19-28

Свидетелството

( Мат. 3:1-17 ; Марк 1:1-11 ; Лука 3:1-22 )

19 a И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: Ти кой си?

20 b Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос
1:20 От гр. Помазаник.
.

21 И го попитаха: Тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм.

22 Тогава му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си?

23 d Той каза: Аз съм „глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.

24 А изпратените бяха от фарисеите.

25 И го попитаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?

26 e Йоан им отговори: Аз кръщавам с вода. Но сред вас стои Един, Когото вие не познавате.

27 f Този, Който идва след мене, Който беше преди мене, на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.

28 g Това стана във Витания
1:28 Или: Витавара.
отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
Copyright information for BulProtRev