John 11:45-53

Заговорът за убийството на Исус Христос

( Мат. 26:1-5 ; Марк 14:1-2 ; Лука 22:1-2 )

45 a Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него.

46 А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво бе извършил Исус.

47 b Затова главните свещеници и фарисеите свикаха съвет и си казваха: Какво правим ние? Този Човек върши много знамения.

48 Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните, като дойдат, ще ограбят и храма
11:48 От гр. мястото.
ни, и народа ни.

49 d А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им каза: Вие нищо не знаете,

50 e нито вземате предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ.

51 Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа,

52 f и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда.

53 g И така, от онзи ден те се съвещаваха да Го убият.
Copyright information for BulProtRev